Otan

[Video] Action contre l'Otan / Actie tegen de NAVO (3 sept 2014)

FR: Action ludique organisée le 3 septembre 2014 par le mouvement pour la paix belge (CNAPD, intal, CSOtan, Vrede) contre l'OTAN. "Dites non à l'OTAN. 65 ans, c'est assez!"

NL: Ludieke actie georganiseerd door de Belgische vredesw-beweging (CNAPD, intal, CSOtan, Vrede) tegen de NAVO. "Zeg nee tegen de NAVO. 65 jaar is genoeg!"

Avec/met: Guillaume Defossé (CNAPD), Ludo De Brabander (Vrede vzw) et Marc-Antoon De Schryver (intal).

NAVO-top lanceert 'flitsmacht' voor nieuwe interventies

NAVO-top lanceert 'flitsmacht' voor nieuwe interventies

Opiniestuk van Marc-Antoon De Schryver & Mario Franssen voor www.solidair.org

Gevaarlijk militair opbod dat op korte termijn kan leiden tot nieuw wapengekletter. Dat is het resultaat van de NAVO-top op donderdag 4 en vrijdag 5 september in Wales. De “agressie” van Rusland en de opmars van de Islamitische Staat: de NAVO laat geen van beide kansen glippen om zich beter te positioneren en nog méér in te mengen in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Slecht nieuws voor de vrede in de wereld.


De 28 NAVO-lidstaten beslisten op de top in Newport, Wales, om een 'flitsmacht' (rapid reaction force) te installeren in Oost-Europa. Het zou gaan om verschillende duizenden NAVO-militairen die vanaf 2015 binnen de 48 uur kunnen worden ingezet, ondersteund door luchtmacht, zeemacht en special forces. De 'flitsmacht' krijgt geen permanente basissen. Ze zal via een rotatiesysteem om beurten gestationeerd en getraind worden in de oostelijke NAVO-lidstaten, die daartoe ook beter worden uitgerust met militair materiaal en infrastructuur.

In de naam van de Navo

In de naam van de Navo

Opiniestuk in De Standaard van Mario Franssen en Ludo De Brabander

De voorbije dagen pleitten Jens Franssen (De Standaard, 28 april) en Alexander Mattelaer (De Standaard, 29 april) voor hogere defensiebudgetten, met de ‘Russische agressie’ als argument. ‘Wie is eigenlijk de agressor in de Oekraïense crisis’, vragen Ludo De Brabander en Mario Franssen zich af.


Defensie is de jongste weken meer in de aandacht gekomen door de crisis in Oekraïne. Sommigen spreken over een nieuwe Koude Oorlog. De angst wordt er bij de bevolking ook ingepompt, waarna pleidooien volgen voor meer geld voor defensie.

De verborgen agenda is om Europa meer te doen investeren in het leger, zo de defensie-industrie ter wille te zijn en de Navo te versterken in haar mondiale geostrategische ambities. We beschuldigen de Russen ervan troepen aan de grens met Oekraïne op te stellen en een oorlogspolitiek te voeren.

De NAVO: al 65 jaar een obstakel voor de vrede

De NAVO: al 65 jaar een obstakel voor de vrede

Op 4 april 2014 viert de NAVO haar 65ste verjaardag

Op 4 april viert de NAVO haar 65ste verjaardag. Laat ons voor de gelegenheid enkele kanttekeningen plaatsen bij het officiële verhaal over 's werelds machtigste militaire bondgenootschap. Neen, de NAVO was niet bedoeld om Europa te verdedigen tegen een invasie vanuit de Sovjet-Unie... Wat ons ook dadelijk helpt verklaren waarom de NAVO na het verdwijnen van de Sovjet-Unie is blijven voortbestaan.


Kort samengevat

Er is in de wereld sinds 1949 – het jaar waarin de NAVO werd opgericht – heel wat veranderd. Ook de NAVO is veranderd: van een militair bondgenootschap van 12 lidstaten werd de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) omgeturnd tot een bondgenootschap van 28 lidstaten met een wereldwijd vertakt netwerk van partnerlanden – een uitbreidingsproces dat in een stroomversnelling kwam na het verdwijnen van de Sovjet-Unie in 1991.
 

Faut-il bombarder la Syrie? Mon opinion en dix points

  1. Le régime syrien du parti Baath, historiquement, s'est construit en opposition au monde impérialiste.
  2. Dans les années 60 et 70, des avancées sociales indéniables on été réalisées en Syrie. Cela n'a jamais empêché ce régime nationaliste bourgeois d'etre autoritaire et d'utiliser la violence répressive. 

Les massacres de l'OTAN? Pas en ton nom!

Elio Di Rupo, François Hollande, Merkel, et Obama seront tous au présent au prochain sommet de l'OTAN, le dimanche 20 mai 2012 à Chicago.

Als Vanackere de passie preekt, Arabieren pas op uw lente

Als Vanackere de passie preekt, Arabieren pas op uw lente

In een opiniestuk in De Morgen, met als titel “Wat België nog kan betekenen voor de Arabische Lente”, prijst minister van Buitenlandse Zaken Vanackere de Belgische bijdrage aan de Arabische Lente. Ondanks het feit dat hij het wel tien keer over de “Arabische Lente” heeft, blijkt hij toch niet veel vertouwen te hebben in de Arabische bevolking.


Zo stelt hij dat “landen die uit een decennialange dictatuur ontwaken, niet klaar zijn voor de democratie, alle goede intenties ten spijt”(1). Vindt onze minister dan ook dat Duitsland en Italië na de Tweede Wereldoorlog, Spanje na Franco of Portugal na Salazar niet klaar waren voor de democratie? Of is Vanackere gewoon op zoek naar een reden om zich niet alleen in Libië te moeien, maar om in de hele regio “de democratie te gaan brengen”?

Evaluatie van 7 weken campagne "F-16's uit Libië"

Evaluatie van 7 weken campagne "F-16's uit Libië"

Op dinsdag 5 juli lanceerde intal haar campagne “F-16's uit Libië”. Na meer dan 100 dagen Navo-bombardementen kwam deze campagne blijkbaar niets te vroeg. Hieronder een overzicht van de resultaten en de vooruitzichten voor de campagne na 7 weken.


De doelstelling van de campagne is helder en eenvoudig. De Belgische F-16's moeten onmiddellijk teruggetrokken worden uit de Navo-oorlog. Hiervoor willen we de 150 Kamerleden interpeleren, 150 Kamerleden waarvan er op 18 maart geen enkele tegen de oorlog stemde. Concreet gaat het over het verzamelen van 30 handtekeningen per Kamerlid.

Navo-top in Lissabon: “Vrede ja! Navo nee!”

Navo-top in Lissabon: “Vrede ja! Navo nee!”

Op 19 en 20 november blaast de Navo verzamelen in Lissabon voor een belangrijke topconferentie. Het westers militair bondgenootschap wil er immers een nieuw strategisch concept goedkeuren, dat alleen maar kan leiden tot (nog) meer militaire interventies, ver buiten de grenzen van zijn lidstaten.


Wat dat concreet betekent kan je vandaag al zien in Afghanistan. De Navo-interventie daar leidde tot een humanitaire catastrofe: 42% van de bevolking leeft er onder de armoededrempel, honderdduizenden zijn op de vlucht - binnen of buiten Afghanistan - en de oorlog maakte al duizenden burgerslachtoffers. Onderwijs, gezondheid, ontwikkeling? Die droom is voor de modale Afghaan verder weg dan ooit.

Europese verkiezingen: welke eisen voor vrede en internationale solidariteit?

Europese verkiezingen: welke eisen voor vrede en internationale solidariteit?

Europese verkiezingen, ver van ons bed? Niet echt: 60 à 80% van de wetgeving in de lidstaten van de Europese Unie komt er op basis van EU-richtlijnen. En wie met vrede en internationale solidariteit bezig is, bekommert zich best ook om de rol die de Europese Unie zich op wereldvlak aanmeet.


11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – waar ook intal deel van uitmaakt – schreef naar aanleiding van de Europese verkiezingen een memorandum vol over “De Europese Unie en haar verantwoordelijkheid in de wereld”. We pikken er een paar cruciale thema's uit.