Jose Maria Sison

Een boek van een Filipijnse revolutionair en hoop in bange dagen

Enkele weken geleden werd ik gevraagd als spreker op een boeklancering van Jose Maria Sison in Nederland. Sison, beter bekend als “Joma”, is een Filippijnse revolutionair en ex-politieke gevangene die al meer dan 25 jaar in ballingschap in Nederland woont. In de Filipijnse pers wordt hij vaak verguisd maar voor vele Filipino's is hij nog altijd een mythisch figuur, wiens leven onlangs verfilmd werd.

Filippijnse revolutionair is geen terrorist

Filippijnse revolutionair is geen terrorist

Jarenlange juridische en politieke strijd loont voor Jose Maria Sison

Het Belgische Defend Sison comité is blij dat het na zeven jaar zijn doel bereikt heeft: Jose Maria Sison, éminence grise van de Filippijnse progressieve beweging, is eindelijk geschrapt van de Europese terroristenlijst. Deze overwinning is het resultaat van 7 jaar van volgehouden politieke en juridische campagne, onder andere ook in België.


In de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 werd Jose Maria Sison, een oude Filippijnse revolutionair die twintig jaar geleden in Nederland asiel aanvroeg, op de Europese terroristenlijst geplaatst. De Nederlandse overheid bevroor zijn bankrekening en trok zijn uitkering in. Reizen werd onmogelijk. Van de ene dag op de andere werd de man een rechteloze.

Terrorists with and without bombs


"Someone with a big bomb is a statesman, someone with a small bomb is a terrorist."

Anti-terrorisme in Europa

Op zaterdag 12 januari werd ik door meester Jan Fermon ontvangen op het kantoor van het PLN in Brussel. Met de campagne Defend Sison werken we aan een brochure om de hele zaak rond Prof. Joma Sison uit te leggen. Om een beter zicht krijgen op de anti-terrorisme wetgeving die Europa hanteert, ging ik Jan Fermon een paar vragen stellen. Ik was goed voorbereid op dit interview, maar had niet verwacht dat ik zo veel te horen ging krijgen. Een fragment uit het interview...

Nieuwe brochure over Jose Maria Sison in aantocht!

De campagne Defend Sison werkt op dit
moment aan een brochure om de situatie van de Filippijnse
revolutionair Prof. Jose Maria Sison te verduidelijken. De brochure
zal hoofdzakelijk gaan over Sison's zaak voor het Europese Hof van

Gebrek aan bewijs tegen vervolgde Filippijnse balling in Nederland

Gebrek aan bewijs tegen vervolgde Filippijnse balling in Nederland

Vervolging Jose Maria Sison niet in verhouding tot Europese reactie op repressie in de Filippijnen

Rechtszaken kunnen soms ongelooflijk ingewikkeld lijken. Soms hebben ze een bizar kantje. Dikwijls is de link met rechtvaardigheid ver te zoeken. Neem nu de zaak van de Filippijnse balling Jose Maria Sison. In augustus werd hij met groot vertoon in zijn woonplaats in Nederland gearresteerd. Verschillende appartementen van Filippijnse ballingen in Nederland werden doorzocht. Sison bleef bijna twee weken in afzondering opgesloten. Sindsdien was de openbare aanklager niet in staat om enig vermeldenswaardig bewijsmateriaal aan te brengen tegen de man.


De Nederlandse openbare aanklager beweert dat Sison vanuit Nederland opdracht gegeven zou hebben tot moord in de Filippijnen. Het gaat om twee aanslagen door het communistisch verzet in de Filippijnen, het New people's Army (NPA), in 2003 en 2004. Sison lag ooit, eind jaren 60, aan de basis van het NPA maar woont intussen al twintig jaar in Nederland. Er zijn dus redenen om aan te nemen dat hij gelijk heeft als hij zegt dat hij het leiderschap in de communistische beweging van de Filippijnen al lang geleden heeft overgedragen en dat hij niets te maken heeft met enige moordzaak.