Niet landgebonden

De handel in CO2: een nieuw speelterrein voor speculanten?

De handel in CO2: een nieuw speelterrein voor speculanten?

Van koolstofmarkt tot delokalisaties

De bescherming van het klimaat vereist een reductie van de totale
uitstoot van broeikasgassen. De vraag die zich daarbij meteen stelt is:
hoe verdelen we de taart van uitstoot tussen landen? De Europese markt in CO2-emissierechten is een van de mechanismen in het Kyoto-protocol om de uitstoot van broeikasgassen met 5% terug te dringen ten opzichte van het niveau in 1990.


Om vooruitgang te boeken in de klimaatbescherming moeten we eerst accepteren dat de totale hoeveelheid van de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk moet dalen.
De vraag die daarop volgt is: hoe verdelen we de uitstootrechten tussen de landen? Op deze vraag zijn alle klimaatonderhandelingen gebaseerd sinds het Kyotoprotocol (1994).

Vertaald door: 
Sabine Huyghe

De watercrisis, een gevaar voor de mensheid

De watercrisis, een gevaar voor de mensheid

Afgesloten van water: aanslag op de fundamenten van de menselijke gezondheid

De menselijke gezondheid komt in gevaar door de gevolgen die de opwarming van de aarde teweegbrengt op de watercyclus en zoetwaterreserves. Steeds vaker raken waterreserves vervuild als gevolg van overstromingen en droogtes, dit alles komt nog bovenop allerlei ongelukken en verwoestingen die schade berokkenen aan mens, infrastructuur en landbouw.


De klimaatsverandering is vooral een kwestie van water. De watercyclus is extreem complex, delicaat en onvoorspelbaar, het is een gevoelig systeem waarbij één verandering effect kan hebben op alle andere elementen. Het is onmogelijk de exacte gevolgen op middellange en lange termijn te voorspellen. Wat wel zeker is, is dat de opwarming van de aarde de watercyclus aangrijpend verandert. De zeetemperaturen stijgen bijvoorbeeld, waardoor er meer water verdampt en het volume neerslag toeneemt.

Vertaald door: 
Koen Cabus

Jean Bricmonts pleidooi voor non-interventie

Elke maand komt onze leesgroep samen om een hoofdstuk te bespreken uit Jean Bricmonts boek Impérialisme humanitaire (in het Nederlands vertaald als Humanitaire interventies, EPO)*. Elke maand stellen we vast hoe actueel zijn kritiek uit 2006 op de 'ideologie van de mensenrechten' is. 

 

Karel De Gucht heeft geen antwoord op vragen over zijn beleid en gezondheid in ontwikkelingslanden

De koepels van de Belgische ngo's, 11.11.11 en CNCD, nodigden Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht uit voor een gedachtewisseling over handel en ontwikkeling. De Gucht aanvaardde de uitnodiging voor een ontmoeting op 23 februari.

De ontmoeting werd door de ngo's zorgvuldig voorbereid. Waardig werk, voedselsoevereiniteit, gezondheid en fair trade werden naar voor geschoven als thema's waarover telkens iemand het woord zou nemen. Ik zou het thema gezondheid voor mijn rekening nemen in naam van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit.

Volg onze stagiairs en vrijwilligers rechtstreeks van bij onze partners!

Volg onze stagiairs en vrijwilligers rechtstreeks van bij onze partners!

Mathilde, Eloïse, Lieselot, Natasja, Yannick, Justine, Nele, Tom, Stephanie en Eva: live vanuit het Zuiden!

Sommigen zitten nog volop in hun studies, anderen hebben al enkele jaren hun diploma op zak, maar allemaal besloten ze enkele maanden door te brengen bij een van onze partners in het Zuiden. Van op de Filippijnen over Nicaragua tot in Palestina of Guatemala, ontdek samen met ons hun indrukken over het doen en laten van onze partners.


Mathilde (FR), bijna afgestudeerd in Internationale Samenwerking in Namen, loopt twee maanden stage bij onze Filippijnse partner, Gabriela. Deze vrouwenorganisatie strijdt voor het recht op gezondheid en tegen het geweld dat vrouwen teistert in de Filippijnse sloppenwijken.

 

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

Kom allen naar het intal vormingsweekend 3-4 maart

600 banen in één klap weggesaneerd bij Bekaert in België. Van Aalter tot Manilla wordt gesnoeid in lonen, worden mensen van de ene op de andere dag op straat gezet, worden overheidsdiensten en sociale verworvenheden afgebouwd. Wie in hetzelfde schuitje van economische crisis zit, moet rekenen op solidariteit, over de grenzen heen. Laat dat nu precies het thema zijn van het intal vormingsweekend van 3-4 maart.


Schrijf je nu in voor het intal vormingsweekend van 3 en 4 maart. Alle info vind je hier.

Een week met de People's Health Movement in Bangkok

Een week met de People's Health Movement in Bangkok

Voorbereiding van de People's Health Assembly en een conferentie over Universal Health Coverage

De voorbije week bracht ik door in het gezelschap van gezondheidsactivisten uit India, Zuid-Afrika, Egypte, Italië, de VS, Groot-Brittannië en Australië in Bangkok. We hielden er een vergadering ter voorbereiding van de derde People's Health Assembly (PHA) en namen er deel aan de Prince Mahidol Award Conference (PMAC), een grote internationale conferentie over Universal Health Coverage.


Een groot contrast: Enerzijds een vergadering met de gezondheidsactivisten van de People's Health Assembly en anderzijds een prestigieuze conferentie in een poepsjiek hotel. Maar op die manier sloegen we twee vliegen in één klap en dus pikten we tijdens één week in Bangkok beide mee. Het verslag schreef ik neer in twee blog posts.

Bangkok: Voorbereiding van de People's Health Assembly

Bangkok: Voorbereiding van de People's Health Assembly

De voorbije drie dagen bracht ik door in het gezelschap van gezondheidsactivisten uit India, Zuid-Afrika, Egypte, Italië, de VS, Groot-Brittannië en Australië in Bangkok. We houden een vergadering ter voorbereiding van de derde People's Health Assembly (PHA) die in juli van dit jaar zal doorgaan in Cape Town, Zuid-Afrika.

Regering Di Rupo: 3 jaar langer in Afghanistan, 600 miljoen euro minder voor het Zuiden

Regering Di Rupo: 3 jaar langer in Afghanistan, 600 miljoen euro minder voor het Zuiden

Het defensie- en ontwikkelingsbeleid van de nieuwe regering heeft een paar onprettige verrassingen in petto.


Op vlak van defensie gaat het om 'meer van hetzelfde'. Pieter De Crem, de oude/nieuwe minister van Defensie, vertelde de koning bij zijn eedaflegging dat “België een betrouwbare partner is”. Partner van wié, dat vergat hij te vermelden, wegens te evident: van De Crem's geliefde Verenigde Staten natuurlijk, in het kader van zijn al even geliefde Navo.