Niet landgebonden

People's Health Assembly 2012 - No Health for All Without Justice

De eerste dagen van de Assembly waren gewijd aan de analyse van de sociale en economische factoren die mensen ziek maken. Daarover berichtte ik eerder al. Misschien nog een kleine aanvulling ter illustratie. In de sessie over voeselsoevereiniteit sprak Mat Anderson, een dokter uit New York die jaren in Haïti werke, over hoe de VS de voedselvoorziening van dat land onderuit haalde door landbouwoverschotten te dumpen als voedselhulp. Het was een levendige en geanimeerde sessie met flink wat “audience participation”.

People's Health Assembly 2012 - Welcome to the future of humanity

“Welcome to the future of humanity,” opende Ron Labonte gisteren de eerste plenaire sessie van de People's Health Assembly in Cape Town. “Popular mobilization is the future,” verklaarde hij. Labonte is professor in public health in Canada en gaf een inleiding over de economische crisissen van het hedendaagse kapitalistische wereldsysteem. “Ondanks, of neen, dankzij de huidige crisis zien we de grootste transfer ooit van publieke fondsen naar private handen.”

Samir Amin zoomt uit (Video in het Engels)

Samir Amin, 80 jaar jong, is een kei in “stroomopwaarts” denken. Voorbij de details. Alles in zijn globale context plaatsen, op zoek naar de échte oorzaken van de soms verwarrende symptomen die we rondom ons waarnemen.

"WHO hangt te veel af van geldschieters"

"WHO hangt te veel af van geldschieters"

GENÈVE, 21 mei 2012 (IPS) — De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hangt te veel af van haar geldschieters, zeggen experts. De hervorming van de organisatie is deze week een van de centrale thema's op de algemene vergadering van de WHO in Genève.


De 194 leden van de Wereldgezondheidsorganisatie leveren nu bijna 20 procent van de werkingsmiddelen, ongeveer 4 miljard dollar (3 miljard euro). De rest komt van private donaties, onder meer van de Bill en Melinda Gates Foundation, en via projecten die gefinancierd worden door enkele industrielanden, waarbij de donoren zelf bepalen waar het geld naartoe gaat.

Dilemma's in Ontwikkelingshulp voor Gezondheidszorg

Dilemma's in Ontwikkelingshulp voor Gezondheidszorg

opiniestuk van Kristof Decoster, politiek socioloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Op 29 april schreef Kristof Decoster, politiek socioloog werkzaam bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), in eigen naam een interessant opiniestuk getiteld “Oude en nieuwe dilemma's in de ontwikkelingshulp voor gezondheidszorg” voor Mo*. We halen er enkele punten uit die onze aandacht trokken.


Intellectueel eigendom

In de controverse ‘patenten en bescherming van intellectueel eigendom versus toegang tot medicijnen’, zijn de EU en Indië op dit ogenblik verwikkeld in handelsbesprekingen, die waarschijnlijk dit najaar afgerond worden. Het ziet ernaar uit dat die handelsbesprekingen de slinger zullen doen doorslaan richting intellectueel eigendom & patenten, al ontkent Karel De Gucht dat.
 

NAVO top in Chicago : Uitdagingen en gevaren

NAVO top in Chicago : Uitdagingen en gevaren

Ludo De Brabander (Vrede vzw) legt uit waarom we ons moeten mobiliseren op 20 mei

Op zondag 20 mei gaat een NAVO-top door in Chicago. Welke zijn de uitdagingen? Welke zijn de gevaren? Waarom moeten we ons mobiliseren rond deze NAVO -top? Ludo De Brabander (van Vrede vzw) geeft ons zijn mening.


De NAVO top in Chicago van mei 2012, wat zijn de uitdagingen?

Les massacres de l'OTAN? Pas en ton nom!

Elio Di Rupo, François Hollande, Merkel, et Obama seront tous au présent au prochain sommet de l'OTAN, le dimanche 20 mai 2012 à Chicago.

UNCTAD XIII :: Spanningen tussen rijke landen en ontwikkelingslanden

UNCTAD XIII :: Spanningen tussen rijke landen en ontwikkelingslanden

Bij de voorbereidende werkzaamheden voor de 13e VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) maken de ontwikkelingslanden fundamentele kritiek op het economisch systeem. Zeer tegen de zin van de rijke landen…


Op het werk of in onze buurt hoorden we er niets over, maar in de besloten gangen van hoge politieke en diplomatieke kringen zorgde het voor heel wat ophef! Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de 13de UNCTAD waren scherpe uitspraken te horen die we niet gewoon zijn bij dit soort conferenties.

Bevrijdende of systeembevestigende hulp?

Bevrijdende of systeembevestigende hulp?

Als gezondheidswerker naar het Zuiden: Medische neutraliteit of kant kiezen?

Wat is de bedoeling van ontwikkelingshulp? Meestal wordt er vanzelfsprekend vanuit gegaan dat ontwikkelingshulp, en met name medische ontwikkelingshulp, altijd goed is. (…) Geneeskunde is niet alleen maar goed, je kunt ze alleen op haar waarde beoordelen, wanneer je ze bekijkt in de sociale samenhang waarbinnen ze zich situeert. (1) Met deze inleiding openen we graag het debat over de medische neutraliteit binnen de ontwikkelingshulp.


Medische neutraliteit is een principe dat vaak hoog in het vaandel worden gedragen, door tal van humanitaire organisaties. Dat is daarom niet in elke situatie ten onrechte, maar het is noodzakelijk dat hier toch wat kanttekeningen kunnen bij worden gemaakt, en dat deze medische neutraliteit kan genuanceerd en gedifferentieerd worden, afhankelijk van de context.

Het kapitalisme, het milieu en de mens

Het kapitalisme, het milieu en de mens

Is het mogelijk om kapitalisme en duurzame ontwikkeling te verzoenen?

Het milieu is verwoest en het liberaal offensief raast verder. De ideologen van het kapitalisme beweren dat er geen enkel alternatief is en bedenken het groene kapitalisme. In de laatste rapport van de VN van 2012 wordt vastgesteld dat de vrije markt geen oplossing biedt voor de problemen van de mens. Toch wordt het economisch systeem zelf niet in vraag gesteld. Was het rapport een schreeuw in de woestijn?


Kinderen leren het op school: de ecologische verwachtingen - vervuiling, klimaatveranderingen en exploitatie van natuurlijke grondstoffen - maken onze planeet steeds minder geschikt voor een menswaardig leven en bedreigen talrijke planten- en diersoorten met uitsterven.

Progressieven/activisten van over de hele wereld klagen het al jaren aan: het kapitalisme maakt ons dagelijks leven steeds moeilijker en veroorzaakt terugkerende crisissen. Zelfs de belangrijke media spreken van een ‘democratisch deficit’.

Vertaald door: 
Katrijn De Vos