Niet landgebonden

UNCTAD XIII :: Spanningen tussen rijke landen en ontwikkelingslanden

UNCTAD XIII :: Spanningen tussen rijke landen en ontwikkelingslanden

Bij de voorbereidende werkzaamheden voor de 13e VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) maken de ontwikkelingslanden fundamentele kritiek op het economisch systeem. Zeer tegen de zin van de rijke landen…


Op het werk of in onze buurt hoorden we er niets over, maar in de besloten gangen van hoge politieke en diplomatieke kringen zorgde het voor heel wat ophef! Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de 13de UNCTAD waren scherpe uitspraken te horen die we niet gewoon zijn bij dit soort conferenties.

Bevrijdende of systeembevestigende hulp?

Bevrijdende of systeembevestigende hulp?

Als gezondheidswerker naar het Zuiden: Medische neutraliteit of kant kiezen?

Wat is de bedoeling van ontwikkelingshulp? Meestal wordt er vanzelfsprekend vanuit gegaan dat ontwikkelingshulp, en met name medische ontwikkelingshulp, altijd goed is. (…) Geneeskunde is niet alleen maar goed, je kunt ze alleen op haar waarde beoordelen, wanneer je ze bekijkt in de sociale samenhang waarbinnen ze zich situeert. (1) Met deze inleiding openen we graag het debat over de medische neutraliteit binnen de ontwikkelingshulp.


Medische neutraliteit is een principe dat vaak hoog in het vaandel worden gedragen, door tal van humanitaire organisaties. Dat is daarom niet in elke situatie ten onrechte, maar het is noodzakelijk dat hier toch wat kanttekeningen kunnen bij worden gemaakt, en dat deze medische neutraliteit kan genuanceerd en gedifferentieerd worden, afhankelijk van de context.

Het kapitalisme, het milieu en de mens

Het kapitalisme, het milieu en de mens

Is het mogelijk om kapitalisme en duurzame ontwikkeling te verzoenen?

Het milieu is verwoest en het liberaal offensief raast verder. De ideologen van het kapitalisme beweren dat er geen enkel alternatief is en bedenken het groene kapitalisme. In de laatste rapport van de VN van 2012 wordt vastgesteld dat de vrije markt geen oplossing biedt voor de problemen van de mens. Toch wordt het economisch systeem zelf niet in vraag gesteld. Was het rapport een schreeuw in de woestijn?


Kinderen leren het op school: de ecologische verwachtingen - vervuiling, klimaatveranderingen en exploitatie van natuurlijke grondstoffen - maken onze planeet steeds minder geschikt voor een menswaardig leven en bedreigen talrijke planten- en diersoorten met uitsterven.

Progressieven/activisten van over de hele wereld klagen het al jaren aan: het kapitalisme maakt ons dagelijks leven steeds moeilijker en veroorzaakt terugkerende crisissen. Zelfs de belangrijke media spreken van een ‘democratisch deficit’.

Vertaald door: 
Katrijn De Vos

De handel in CO2: een nieuw speelterrein voor speculanten?

De handel in CO2: een nieuw speelterrein voor speculanten?

Van koolstofmarkt tot delokalisaties

De bescherming van het klimaat vereist een reductie van de totale
uitstoot van broeikasgassen. De vraag die zich daarbij meteen stelt is:
hoe verdelen we de taart van uitstoot tussen landen? De Europese markt in CO2-emissierechten is een van de mechanismen in het Kyoto-protocol om de uitstoot van broeikasgassen met 5% terug te dringen ten opzichte van het niveau in 1990.


Om vooruitgang te boeken in de klimaatbescherming moeten we eerst accepteren dat de totale hoeveelheid van de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk moet dalen.
De vraag die daarop volgt is: hoe verdelen we de uitstootrechten tussen de landen? Op deze vraag zijn alle klimaatonderhandelingen gebaseerd sinds het Kyotoprotocol (1994).

Vertaald door: 
Sabine Huyghe

De watercrisis, een gevaar voor de mensheid

De watercrisis, een gevaar voor de mensheid

Afgesloten van water: aanslag op de fundamenten van de menselijke gezondheid

De menselijke gezondheid komt in gevaar door de gevolgen die de opwarming van de aarde teweegbrengt op de watercyclus en zoetwaterreserves. Steeds vaker raken waterreserves vervuild als gevolg van overstromingen en droogtes, dit alles komt nog bovenop allerlei ongelukken en verwoestingen die schade berokkenen aan mens, infrastructuur en landbouw.


De klimaatsverandering is vooral een kwestie van water. De watercyclus is extreem complex, delicaat en onvoorspelbaar, het is een gevoelig systeem waarbij één verandering effect kan hebben op alle andere elementen. Het is onmogelijk de exacte gevolgen op middellange en lange termijn te voorspellen. Wat wel zeker is, is dat de opwarming van de aarde de watercyclus aangrijpend verandert. De zeetemperaturen stijgen bijvoorbeeld, waardoor er meer water verdampt en het volume neerslag toeneemt.

Vertaald door: 
Koen Cabus

Jean Bricmonts pleidooi voor non-interventie

Elke maand komt onze leesgroep samen om een hoofdstuk te bespreken uit Jean Bricmonts boek Impérialisme humanitaire (in het Nederlands vertaald als Humanitaire interventies, EPO)*. Elke maand stellen we vast hoe actueel zijn kritiek uit 2006 op de 'ideologie van de mensenrechten' is. 

 

Karel De Gucht heeft geen antwoord op vragen over zijn beleid en gezondheid in ontwikkelingslanden

De koepels van de Belgische ngo's, 11.11.11 en CNCD, nodigden Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht uit voor een gedachtewisseling over handel en ontwikkeling. De Gucht aanvaardde de uitnodiging voor een ontmoeting op 23 februari.

De ontmoeting werd door de ngo's zorgvuldig voorbereid. Waardig werk, voedselsoevereiniteit, gezondheid en fair trade werden naar voor geschoven als thema's waarover telkens iemand het woord zou nemen. Ik zou het thema gezondheid voor mijn rekening nemen in naam van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit.

Volg onze stagiairs en vrijwilligers rechtstreeks van bij onze partners!

Volg onze stagiairs en vrijwilligers rechtstreeks van bij onze partners!

Mathilde, Eloïse, Lieselot, Natasja, Yannick, Justine, Nele, Tom, Stephanie en Eva: live vanuit het Zuiden!

Sommigen zitten nog volop in hun studies, anderen hebben al enkele jaren hun diploma op zak, maar allemaal besloten ze enkele maanden door te brengen bij een van onze partners in het Zuiden. Van op de Filippijnen over Nicaragua tot in Palestina of Guatemala, ontdek samen met ons hun indrukken over het doen en laten van onze partners.


Mathilde (FR), bijna afgestudeerd in Internationale Samenwerking in Namen, loopt twee maanden stage bij onze Filippijnse partner, Gabriela. Deze vrouwenorganisatie strijdt voor het recht op gezondheid en tegen het geweld dat vrouwen teistert in de Filippijnse sloppenwijken.

 

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

Kom allen naar het intal vormingsweekend 3-4 maart

600 banen in één klap weggesaneerd bij Bekaert in België. Van Aalter tot Manilla wordt gesnoeid in lonen, worden mensen van de ene op de andere dag op straat gezet, worden overheidsdiensten en sociale verworvenheden afgebouwd. Wie in hetzelfde schuitje van economische crisis zit, moet rekenen op solidariteit, over de grenzen heen. Laat dat nu precies het thema zijn van het intal vormingsweekend van 3-4 maart.


Schrijf je nu in voor het intal vormingsweekend van 3 en 4 maart. Alle info vind je hier.