Niet landgebonden

Klimaatverandering en recht op gezondheid

Klimaatverandering en recht op gezondheid

“[In 2010] werden recordwaarden opgetekend wat betreft de gemiddelde temperaturen van het aardoppervlak (...), wat de versnelling van de opwarming van de aarde die men de afgelopen 50 jaar heeft waargenomen bevestigt. [Het jaar 2010] sloot daarmee tevens het warmste decennium af dat ooit werd opgetekend.”


Dat is wat de Wereld Meteorologische Organisatie in haar laatste Verklaring over de staat van het klimaat in de wereld aangaande het jaar 2010 heeft gepubliceerd.

Een alternatieve verklaring over gezondheid en sociale rechtvaardigheid

In de voorbije week werd in Rio, Brazilië, de eerste World Conference on Social Determinants of Health gehouden. Ondanks het feit dat de conferentie georganiseerd werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, ging dit evenement aan de wereldpers voorbij. Er waren ook geen grootse verklaringen van wereldleiders en geen spectaculaire nieuwe beloften.

intal-startweekend gaf goesting!

Vorig weekend meegedaan met het intal-startweekend. Bijzonder boeiend was dat. In de Antwerpse scoutel-gebouwen deze keer, maar wederom met een leuke mix Nederlands- en franstalige intallers.

Een betere toekomst opbouwen

Een betere toekomst opbouwen

De vierde internationale bijeenkomst van de International League for People's Struggle

430 deelnemers van 200 organisaties (waaronder intal), uit 43 landen, gebieden en autonome regio’s van alle continenten vulden de plenaire zaal in het kader van de 4e internationale bijeenkomst van de International League of Peoples’ Struggles (ILPS). Deze vond eerder dit jaar plaats in Manila, van 7 tot 9 juli.


Ze kwamen van heinde en ver om in te gaan op de oproep van de ILPS: “Bouw een betere toekomst op! Laten we ons samen verzetten tegen uitbuiting en onderdrukking in het kader van de aanhoudende wereldcrisis, tegen het staatsterrorisme en tegen het geweld van de oorlog!”

Vormingscyclus over empowerment - Inschrijvingen afgesloten

Vormingscyclus over empowerment - Inschrijvingen afgesloten

Empowerment, een strategie voor het recht op gezondheid?

Intal en Steunfonds Derde Wereld organiseren een vormingscyclus over empowerment. Deze vorming richt zich tot jongeren met interesse voor of actief in de ontwikkelingssamenwerking. Gedurende een weekend in november en een dag in december zullen sprekers met verschillende ervaringen hun visie geven over ontwikkelingssamenwerking, machtsrelaties en strategieën om mensenrechten, en meer bepaald het recht op gezondheid, duurzaam te verbeteren.


Waarom empowerment?

Empowerment is een proces van organisatieversterking. Door de bevolking te informeren, organiseren en mobiliseren, kan deze overgaan tot actie. Door vereniging en bewustwording van de onrechtvaardigheid van hun situatie, laten volkeren zich gelden en kunnen ze zelf het heft in handen nemen om dingen te veranderen.

filmcursus Sint-Gillis / Taller cine docu St. Gilles

Xavier Solano, broer van Ecuatoriaanse Lina Solano een bekende vrouwenactiviste van de organisatie Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (lid van onze partnerorganisatie PHM) is filmmaker en organiseert in augustus een cursus voor amateurs filmmakers in Brussel. 4 dagen, niet duur, maar de voertaal is het Spaans. Interesse en nog vrij van 16 tot 20 augustus?? Niet twijfelen!! Jullie maken op de 4 dagen zelf een mini-docu over de multiculturele wijk Sint-Gillis.


TALLER DE CINE DOCUMENTAL SAINT GILLES

Buitenlandse militaire basissen en het recht op soevereine ontwikkeling

Buitenlandse militaire basissen en het recht op soevereine ontwikkeling

Voor een conferentie in de Filippijnen maakten we een overzicht van de strategie achter de militaire machtsontplooiing van de VS in het Midden-Oosten en Afrika.

Een vreemde militaire aanwezigheid is niet bevorderlijk voor een soevereine ontwikkeling. Via militaire basissen willen de rijke landen, de VS op kop, hun macht in het Zuiden bestendigen. Het spreekt voor zich dat dit in de eerste plaats hun eigen belangen dient. Zonder de dreigende schaduw van die militaire aanwezigheid zou de lokale bevolking zich vrijer kunnen ontplooien om hun recht op gezondheid en ontwikkeling te realiseren.


Officieel opereert het Amerikaanse leger via 909 militaire faciliteiten in 46 landen en gebieden wereldwijd. In feite heeft het een militaire aanwezigheid in meer dan 130 landen, gaande van permanente installaties tot kleinere spionagebases of gemeenschappelijke trainingskampen, opslagplaatsen voor kernwapens, faciliteiten voor 'rust en recreatie' en brandstofvoorraden.

Vertaald door: 
Sabrina Verswijver

Het einde van een bewogen reis

 22 Juli tot Einde

 

We sluiten de reis af met een vier dagen durende reis richting Phnom Penh, samen met een ingehuurde gids en een privéchauffeur. Oorspronkelijk wouden we er vijf dagen van maken, maar dat bleek, aangekomen in de hoofdstad, niet de moeite.

De vier laatste dagen op het schooltje

 18 tot 21 Juli

 

Een nieuwe week, een nieuwe start. Er wachten ons nog vier dagen project op het schooltje om dan op vrijdag ochtend voor vijf dagen naar Phnom Penh te vertrekken en hopelijk te kunnen genieten van een welverdiende rust. De komende vier dagen zou het vooral business as usual worden.

Bezoek aan de tempels

 16 en 17 Juli