Ander land

Syrië in de media: Zelfkritiek op de Zwitserse radio

Wat weten we over Syrië? En hoe? Over die vraag boog de franstalige Zwitserse openbare radio RTS zich een uur lang in de uitzending 'Babylone' van 14 maart 2012. Een zeldzame maar welkome oefening in zelfkritiek van de mainstream media. 

Een Indische kijk op de Syrische kwestie

Laten we eens ons oor te luitseren leggen bij een intellectueel uit India. Aijaz Ahmad becommentarieert op de Indische website Newsclick de gebeurtenissen in en rond Syrië. Hoe kijkt deze Indische marxist naar de 'humanitaire' bemoeizucht van de NAVO, de rol van de Arabische Liga, van Saudi-Arabië, Qatar en Turkije, de media, de verdeeldheid van de Syrische oppositie, de pro-interventiehouding van sommige rebellen, het veto van China en Rusland in de VN-veiligheidsraad? En welke link is er met een mogelijke oorlog tegen Iran?

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

een verslag van het intal vormingsweekend

Het gaat niet goed met de economie, zoveel is duidelijk. Sinds een paar jaren hebben we er een nieuwe uitdrukking bij die te pas en te onpas gebruikt wordt als ergens geld mee gemoeid is: “ja, 't is crisis”.
Al is zo'n uitspraak eerder grappend bedoeld (laatst nog gehoord op de tram naar aanleiding van een blijkbaar zelf-gerepareerde kousenbroek), toch geeft het een verandering weer. Wat is nu eigenlijk die crisis?


Wat we zien is dat verschillende aspecten van ons dagelijks leven effectief duurder worden. Sommige mensen worden meer geraakt, andere minder, maar het proces dat hieraan ten grondslag ligt is hetzelfde. Sommige mensen komen op straat, gedreven door onbegrip en verontwaardiging, en gaan weer naar huis, zonder dat het op het eerste zicht veel verandert. Maar wat is er nu precies aan de hand? En waarom gebeurt dit?

Jean Bricmonts pleidooi voor non-interventie

Elke maand komt onze leesgroep samen om een hoofdstuk te bespreken uit Jean Bricmonts boek Impérialisme humanitaire (in het Nederlands vertaald als Humanitaire interventies, EPO)*. Elke maand stellen we vast hoe actueel zijn kritiek uit 2006 op de 'ideologie van de mensenrechten' is. 

 

Begrijpt De Gucht het probleem niet of speelt hij een spel?

Begrijpt De Gucht het probleem niet of speelt hij een spel?

EU Commissaris voor Handel ontwijkt vragen over de gevolgen van zijn beleid voor gezondheid in het zuiden

De koepels van de Belgische ngo's, 11.11.11 en CNCD, nodigden Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht uit voor een gedachtewisseling over handel en ontwikkeling. Waardig werk, voedselsoevereiniteit, gezondheid en fair trade werden naar voor geschoven als thema's waarover telkens iemand van de ngo's het woord zou nemen. Ik zou het thema gezondheid voor mijn rekening nemen in naam van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit.


De Gucht kwam met een halfuur vertraging binnen en eerst waren de collega's van de vakbonden en Oxfam aan het woord zodat er uiteindelijk niet zoveel tijd overschoot voor het thema gezondheid; net genoeg voor een vraag en een antwoord. Geen nood: Ik had een nota voorbereid die De Gucht net zo goed thuis kon lezen en dus pikte ik er twee bekommernissen uit die aantonen hoe het Europese handelsbeleid negatieve effecten kan hebben op het gezondheidsbeleid van de ontwikkelingslanden.

Il Manifesto: tegengas over Syrië

Op vakantie in Milaan. Tussen mijn bezoekjes aan enkele bezienswaardigheden door, lees ik de krant en praat ik met vrienden. Het is in Italië niet anders dan in België, helaas: een deel van de politieke wereld, de media en zelfs een deel van de vredesbeweging loopt zich warm voor inmenging in Syrië.

Oorlogsmuzak

Dat gebeurt op de tonen van dezelfde smakeloze oorlogsmuzak als bij ons:

Het Joenk wil Syrië bevrijden

Vandaag publiceert De Standaard een noodkreet van Guy Verhofstadt, ooit premier van België, vandaag liberaal fractievoorzitter in het Europees Parlement. De heilige verontwaardiging spat van de pagina's. Zijn nobele doel: Europa aanzetten tot oorlog tegen Syrië.

Global Health Watch 3, een andere kijk op gezondheid

Global Health Watch 3, een andere kijk op gezondheid

Het alternatieve wereldgezondheidsrapport Global Health Watch is een driejaarlijkse publicatie waaraan activisten en academici van over de hele wereld meewerken. De verdienste van het rapport is dat het een kritische analyse levert van het beleid en de (verborgen) processen en machtsrelaties die een impact hebben op onze gezondheid. Bovendien stelt het rapport ook alternatieven voor met voorbeelden van actie en verzet voor verandering.


Anders dan de naam van het rapport misschien doet vermoeden, gaat Global Health Watch lang niet alleen over wat zich afspeelt in de gezondheidssector. Integendeel, slechts één van de vijf hoofdstukken is gewijd aan gezondheidssystemen.

Begin November: Feest in Guatemala!

1 November, Día de los Muertos. Net zoals in België een feestdag, maar één met meer betekenis en festiviteiten in Guatemala. Hier worden de doden werkelijk herdacht, en ze maken er zelfs 1 groot feest van. Een mix van cultuur en tradities, en het was werkelijk interessant!

 

ASECSA: september

Hoi! Omdat ik het de laatste maanden redelijk druk heb gehad, heb ik de blog niet goed bijgehouden. Daarom ga ik hier nu verschillende verslagjes posten, gekopieerd van andere verslagen die ik had gemaakt. Veel leesplezier :)