Ander land

Militaire interventie is het probleem, niet de oplossing

Militaire interventie is het probleem, niet de oplossing

De fiasco’s van Afghanistan en Irak hebben de strategie van militaire interventie in diskrediet gebracht. De oorlog in Libië gaf de voorstanders van deze methode echter opnieuw de wind in de zeilen. Vandaag klinkt de roep steeds luider om militair tussenbeide te komen in Syrië en ook Iran ligt in het vizier. Staan we aan het begin van een nieuwe reeks buitenlandse interventies?


Verdragen

Voor een sereen debat over militaire interventies is een korte terugblik in de geschiedenis nuttig. Na bijna twee eeuwen van gruwelijke slachtpartijen moesten de verdragen van de Vrede van Westfalen (1648) een einde maken aan de voortdurende oorlogen tussen het Heilige Roomse Rijk, Frankrijk, Spanje, Zweden, de Verenigde Nederlanden en een aantal Europese stadsstaten. Deze verdragen voerden daarom het soevereiniteitsprincipe in: staten mochten zich niet meer mengen in de interne aangelegenheden van andere staten.

De Crem is voor transparantie, aha

Het blijft een vreemde vogel, onze Minister van Defensie De Crem. In een reactie op het rapport van Human Rights Watch over burgerdoden als gevolg van de Navo-bombardementen op Libië verklaart hij "Ik ga de transparantie niet uit de weg".

De slachtpartijen van de NAVO? Niet in jouw naam!

Elio Di Rupo, François Hollande, Angela Merkel en Barack Obama zullen allemaal aanwezig zijn op de volgende NAVO-top in Chicago op zondag 20 mei 2012. De Navo, dat is een leger van 28 Europese en Noord-Amerikaanse landen. Haar missie is de verdediging van de belangen van Westerse bedrijven. Daar waar deze belangen bedreigd worden, komt de Navo militair tussen. Daar waar er een probleem zou kunnen opduiken, plaats de Navo raketten.

Les massacres de l'OTAN? Pas en ton nom!

Elio Di Rupo, François Hollande, Merkel, et Obama seront tous au présent au prochain sommet de l'OTAN, le dimanche 20 mai 2012 à Chicago.

2de dag Manilla - National center of mental health

18/4 - Vandaag gingen we samen met Gerard (en chauffeur Roland) naar het national center of mental health, kortom: MEGA psychiatrie in hartje Manilla.

Na een warme ontvangst met vroege lunch, samen met enkele staff-leden van het NCMH, kregen we een rondleiding in dit outdoor-psychiatrie-complex. We mochten helaas geen foto's nemen, tijdens de rondleiding begrepen we waarom..

Drie dagen in Thiruvananthapuram (Kerala - India)

VAW: Violence Against Women

VAW
Vaw of Violence Against Women is één van de werkterreinen van Gabriela. Dit gaat over lastigvallen, huiselijk geweld, seksuele intimidatie, verkrachting enzovoorts. Ze hebben een ‘hotline’ waar mensen kunnen naar bellen waarna ze een begeleidingsgesprek kunnen krijgen of medische zorgen of ondersteuning voor een rechtszaak.

Syrië in de media: Zelfkritiek op de Zwitserse radio

Wat weten we over Syrië? En hoe? Over die vraag boog de franstalige Zwitserse openbare radio RTS zich een uur lang in de uitzending 'Babylone' van 14 maart 2012. Een zeldzame maar welkome oefening in zelfkritiek van de mainstream media. 

Een Indische kijk op de Syrische kwestie

Laten we eens ons oor te luitseren leggen bij een intellectueel uit India. Aijaz Ahmad becommentarieert op de Indische website Newsclick de gebeurtenissen in en rond Syrië. Hoe kijkt deze Indische marxist naar de 'humanitaire' bemoeizucht van de NAVO, de rol van de Arabische Liga, van Saudi-Arabië, Qatar en Turkije, de media, de verdeeldheid van de Syrische oppositie, de pro-interventiehouding van sommige rebellen, het veto van China en Rusland in de VN-veiligheidsraad? En welke link is er met een mogelijke oorlog tegen Iran?

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

Internationale solidariteit in tijden van economische crisis

een verslag van het intal vormingsweekend

Het gaat niet goed met de economie, zoveel is duidelijk. Sinds een paar jaren hebben we er een nieuwe uitdrukking bij die te pas en te onpas gebruikt wordt als ergens geld mee gemoeid is: “ja, 't is crisis”.
Al is zo'n uitspraak eerder grappend bedoeld (laatst nog gehoord op de tram naar aanleiding van een blijkbaar zelf-gerepareerde kousenbroek), toch geeft het een verandering weer. Wat is nu eigenlijk die crisis?


Wat we zien is dat verschillende aspecten van ons dagelijks leven effectief duurder worden. Sommige mensen worden meer geraakt, andere minder, maar het proces dat hieraan ten grondslag ligt is hetzelfde. Sommige mensen komen op straat, gedreven door onbegrip en verontwaardiging, en gaan weer naar huis, zonder dat het op het eerste zicht veel verandert. Maar wat is er nu precies aan de hand? En waarom gebeurt dit?