Informatie

Bye Bye Bush. Laten we bruggen naar Cuba bouwen !

Bush verlaat de scène en er lijkt een opening gemaakt te worden naar een ander/beter Cuba-beleid. Althans dat is de teneur van een recent rapport uitgebracht door de Amerikaanse denktank 'Brookings Institute'. In het rapport staan de verschillende stappen beschreven die de nieuwe regering van de V.S. moet ondernemen om de banden met Latijns-Amerika terug aan te halen.

De huidige crisis plaatst het socialisme opnieuw op de agenda

De huidige crisis plaatst het socialisme opnieuw op de agenda

Tweehonderd intellectuelen en kunstenaars uit tachtig landen buigen zich over alternatieven voor het kapitalisme


Achtste Wereldbijeenkomst van intellectuelen en artiesten ter verdediging van mensheid

Achtste Wereldbijeenkomst van intellectuelen en artiesten ter verdediging van mensheid

Er is geen kapitalistische oplossing voor de huidige kapitalistische crisis


1. Het Netwerk van Intellectuelen en Artiesten ter Verdediging van de Mensheid en het Wereldforum voor Alternatieven bedanken het volk en de regering van het Bolivariaanse Venezuela om deze eerste gezamenlijke ontmoeting te hebben mogelijk gemaakt in Caracas van 13 tot 17 oktober.

Samen opkomen voor het recht op gezondheid

Samen opkomen voor het recht op gezondheid

Synthese door Dr. Bert De Belder (intal) op het seminarie "30 years of Alma Ata: The Right to Health is not for Sale" op 17 oktober 2008 in de ULB Brussel. 


Vooreerst hebben wij de gezondheidsproblematiek vanuit verschillende standpunten bekeken, waarvan elk belangrijk was. Wij hebben over de gezondheid gesproken als een totaalconcept, waarin heel dikwijls aspecten zoals culture en ecologie verwaarloosd worden. Wij hebben gezondheid gedefinieerd als een sociaal fenomeen, bepaald door sociale factoren. Wij hebben beklemtoond dat gezondheid een publiek goed is, en niet een koopwaar. En natuurlijk hebben wij gesproken over het recht op gezondheid.

Satur Ocampo in the Philippine parliament: "Stop the Killings!"

Here in Belgium we have been campaigning against the political killings in the Philippines since 2005. Fortunately, the number of killings has subsided since 2007. However, these past few weeks have been disconcerting for anyone who is concerned about human rights in the Philippines. Not only have there been several assassinations of activists but government has also revived its strategy of legal offensives against activists and human rights defenders.

Ex-parlementsvoorzitter draagt 'Stop the Killings' pin

Twee jaar geleden lieten we pins maken voor onze 'Stop the Killings' campagne. Die sieraden werden een groot succes en zijn nog altijd in trek. Sinds kort vind je ze zelfs op de revers van ex-parlementsvoorzitter Jose De Venecia.

De dans der cijfers

Het toeval speelt soms mee om iets duidelijk te maken.
Donderdag 6 november op pagina 17 van De Morgen:
Een halve bladzijde: "Regeringen schenken Dexia en Fortis stevige staatsgaranties. 240 MILJOEN EURO VOOR DE BANKEN"
En onderaan dezelfde pagina een kortje: "200.000 euro Vlaamse noodhulp voor Congo".
Zoals je weet zijn er in het oosten van Congo naar schatting 2 miljoen mensen ontheemd. De bevolking wordt bedreigd met hongersnood en cholera.

Venezuela: w@ is d@?

Venezuela w@ is d@???

D@ = ....

Optimism in times of financial crisis

Samir Amin is a well respected Egyptian economist who has written incisive critiques of capitalist globalization throughout his career. His insights on the current global financial crisis deserve to be heard. Taiwanese channel CWTV interviewed him but thanks to the internet we can also take note of his comments. If you speak Chinese you can even understand the questions. Anyway, his answers are interesting enough. Check out the video below. One quote: