PHM - Latijns-Amerika

Internationale aandacht voor de ervaring van onze Cubaanse partner

Internationale aandacht voor de ervaring van onze Cubaanse partner

Een artikel over Comprehensive Participatory Planning & Evaluation (CPPE) in het tijdschrift Social Medicine

In juni 2011 verscheen het artikel "Comprehensive Participatory Planning and Evaluation (CPPE)" in het tijdschrift Social Medicine. Het artikel werd geschreven door onder andere Pol De Vos, onderzoeker aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, en Mayda Guerra van onze partnerorganisatie in Cuba. Het artikel beschrijft in detail hoe de methodologie voor participatieve planning werkt en toegepast wordt.


Sociale participatie is de basis van de CPPE-methodologie. Via deze participatie kunnen de gemeenschappen zelf hun noden bepalen en een actieplan opstellen om hun gezondheidssituatie te evalueren en te verbeteren.

Hoop opbouwen: de gezondheidshervorming in El Salvador beter begrijpen

Hoop opbouwen: de gezondheidshervorming in El Salvador beter begrijpen

De eerste International People's Health University - IPHU in El Salvador

Van 28 november tot 7 december 2011, werd de eerste International People's Health University – IPHU in El Salvador, “Hoop opbouwen: de gezondheidshervorming in El Salvador beter begrijpen”, in La Palma gehouden. In tegenstelling tot een klassieke IPHU, was deze editie bedoeld voor de jonge gezondheidsprofessionals, actief in de gezondheidshervorming, die werken voor het ministerie van Volksgezondheid en voor gezondheidsdiensten in heel het land.


De eerste IPHU (International People's Health University) in El Salvador werd georganiseerd in La Palma. Deze editie van de IPHU, “Hoop opbouwen: de gezondheidshervorming in El Salvador beter begrijpen”, verliep anders dan gewoonlijk. In tegenstelling tot een klassieke IPHU, was deze editie voornamelijk bedoeld voor de jonge gezondheidsprofessionals die werken voor het ministerie van Volksgezondheid en voor gezondheidsdiensten in heel het land. Deze spelen een actieve rol in de gezondheidshervorming in El Salvador.

"Impunity”, ook bij ons?

"Impunity”, ook bij ons?

Verslag van een opmerkelijke documentaire-avond

Op dinsdag 29 november 2011 verzamelden een twintigtal mensen zich in het MSI op het Erasmusplein te Leuven voor een filmvertoning van intal-Leuven. Op het programma stond “Impunity”, een documentaire over het falen van het grootschalig proces in Colombia om paramilitaire troepen te berechten voor de verdwijning van duizenden Colombianen.


Aanleiding voor deze film is de intal campagne ‘Vrijhandelsakkoorden: vrij voor wie?’. Deze campagne richt zijn pijlen op het vrijhandelsakkoord dat Europa onderhandelt met Peru en Colombia. Vergelijkbare akkoorden, zoals de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst tussen de VSA, Canada en Mexico, hebben de negatieve gevolgen aangetoond voor de verdragspartners in het Zuiden.

Cuba, El Salvador en de maatschappelijke participatie in de gezondheidssector

Cuba, El Salvador en de maatschappelijke participatie in de gezondheidssector

Comprehensive Participatory Planning & Evaluation (CPPE) in Cuba en El Salvador

Sinds de verkiezingen van juni 2009 in El Salvador, richt het nieuwe gezondheidsbeleid 2009-2014 zich voornamelijk op sociale participatie dankzij actieve betrokkenheid van alle maatschappelijke sectoren. Dit nieuwe beleid heeft onder meer gezorgd voor de oprichting van het Nationaal Gezondheidsforum, verantwoordelijk om een grote gemeenschapsorganisatie op te richten en te ontwikkelen, en een nationaal gezondheidssysteem uit te werken.


Sinds de verkiezingen van 2009 in El Salvador wil de nieuwe regering van Mauricio Funes de opgelegde regels van het neoliberaal economisch model veranderen. Door een rechtvaardige maatschappij op te bouwen, wil de nieuwe regering erin slagen om ieders recht op gezondheid, onderwijs en voeding te garanderen.

Inhuldiging standbeeld Simon Bolivar in Brussel

2 december werd een symbolische dag voor de Latijns-Amerikaanse gemeenschap in Brussel. Nadat we met enkele intallers meededen aan de nationale betoging tegen de blinde besparingen, zakten we met enkelen opnieuw af naar het vertrekpunt, de Simon Bolivarlaan, voor de inhuldiging van het standbeeld van niemand minder dan Simon Bolivar himself. De inhuldiging was een initiatief van de ambassade van Venezuela.

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Nicaragua: De ingrediënten voor het succes van het FSLN

Op 6 november hadden in Nicaragua presidentiële en parlementaire verkiezingen plaats. De vorige, in november 2006, waren gewonnen door het FSLN, de partij van de Sandinisten. Na 5 jaar regeren was de vraag of de partij verzwakt of versterkt uit de nieuwe verkiezingen zou komen. Alle enquetes voorspelden een ruime overwinning voor het FSLN en zo gebeurde ook.


In 1984 won het Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, ‘het Sandinistisch Front van Nationale Bevrijding’) met een grote meerderheid de eerste democratische verkiezingen van het land na de val van de Somoza-dictatuur en werd hun leider Daniel Ortega president. Het FSLN streek toen terecht alle eer op voor de bevrijding van het land van een van de meeste wreedaardige tirannen van Latijns-Amerika.

Een alternatieve verklaring over gezondheid en sociale rechtvaardigheid

In de voorbije week werd in Rio, Brazilië, de eerste World Conference on Social Determinants of Health gehouden. Ondanks het feit dat de conferentie georganiseerd werd door de Wereldgezondheidsorganisatie, ging dit evenement aan de wereldpers voorbij. Er waren ook geen grootse verklaringen van wereldleiders en geen spectaculaire nieuwe beloften.

Hoe het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru begrijpen?

Hoe het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru begrijpen?

Een ongelijke economische dynamiek ontsluierd

In september 2007 startten de regeringen van Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia onderhandelingen met de Europese Unie om te komen tot een Associatieakkoord, met als voornaamste componenten politieke dialoog, samenwerking en handel. Maar zeer snel werd duidelijk dat de eerste twee elementen opzij geschoven werden, om vrij baan te laten voor het laatste, de handel.


1. De context

Maria Zuñiga: “Waarom spreken we over dood en niet over leven als we praten over de gezondheid van vrouwen?”

Maria Zuñiga: “Waarom spreken we over dood en niet over leven als we praten over de gezondheid van vrouwen?”

Maria Zuñiga, Movimiento para la Salud de los Pueblos-Latinoamerica, 11de International Women Health Meeting, 13-17 september 2011, Brussel

Maria Zuñiga (MSP-LA), gaf tijdens de International Women Health Meeting een boeiende getuigenis over de ontwikkeling en de uitdagingen van basisgezondheidsprogramma's in Centraal-Amerika. Ze wees op het belang om diversiteit in netwerken te integreren en vrouwenrechten in een breder kader van sociale, politieke, economische en culturele determinanten te plaatsen.


Van missiewerkers tot brigadista's

Vrouwen, gezondheid en empowerment

Vrouwen, gezondheid en empowerment

Intal-partners nemen deel aan 11de International Women Health Meeting (IWHM), 13-17 september 2011, Brussel

Drie van onze partners uit de Filippijnen, Palestina en Latijns-Amerika zakten in september af naar Brussel om deel te nemen aan de 11de International Women Health Meeting. Ruim 300 vrouwen van over de hele wereld die opkomen voor het recht op gezondheid van vrouwen wisselden er hun kennis, ervaring en strategieën uit. Enkele intal-leden vergezelden onze partners en brengen verslag uit.


Bijdragen van onze partners tijdens de International Women Health Meeting: