Stop the Killings


Waarom?

Stop the Killings? Que?

Stop The Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties, waar ook intal actief deel van uitmaakt. Door informatieverspreiding en actie vragen we aandacht voor de repressie van gelijkaardige organisaties in het Zuiden. Elementaire mensenrechten blijven er vaak dode letter en overheden beletten op actieve of passieve manier de ontwikkeling van een maatschappelijk middenveld. Ook de partnerorganisaties van intal worden vaak bedreigd omdat ze voor basisrechten van de bevolking opkomen. Lees de platformtekst in bijlage onderaan. Bekijk ook de acties van de voorbije jaren op de Stop the Killings campagneblog.

Dit jaar gaat de aandacht naar de criminalisering van sociale actoren. Opkomen voor sociale rechtvaardigheid brengt immers ernstige risico’s met zich mee. Verschillende activisten, syndicalisten of andere verdedigers van de mensenrechten verdwijnen dagdagelijks achter de tralies omwille van hun sociale en politieke activiteiten onder het mom van de meest belachelijke aanklachten. De rechten en vrijheden van deze mensen worden met de voeten getreden.

Overheden bieden geen bescherming. In tegendeel. Het gaat hier om een structureel probleem waarbij machthebbers elke tegenspraak of kritiek met de harde hand proberen tegen te gaan. Nieuwe discours rond mensenrechten en sociale rechtvaardigheid zijn slechts een façade…

Daar waar schrijnende armoede bestaat en sociale ongelijkheid immens is, dienen zij die ijveren voor meer rechtvaardigheid gehoord en beschermd te worden, niet bestreden, vervolgd en geïntimideerd. Daarom ijveren we er bij onze autoriteiten in België voor dat ze druk uitoefenen waar mogelijk zodat deze mensen een eerlijk proces krijgen. Waar het gaat om mensen die duidelijk alleen maar gearresteerd werden omwille van hun sociale en politieke activiteiten moeten onze autoriteiten de onmiddellijke vrijlating op de agenda zetten.

Stop the killings! Justice now!

Bezoek en "like" ook de Facebookpagina van de campagne. Bezoek ook www.stopthekillings.be

Deze campagne kwam tot stand i.s.m. Geneeskunde voor de Derde Wereld vzw met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

banner


Doelstellingen

Wij vragen aan onze autoriteiten in België dat ze druk uitoefenen waar mogelijk zodat activisten, syndicalisten, mensenrechtenadvocaten die in het Zuiden achter de tralies verdwijnen omwille van hun sociale en politieke activiteiten een eerlijk proces krijgen.

Waar het gaat om mensen die duidelijk alleen maar gearresteerd werden omwille van hun sociale en politieke activiteiten moeten onze autoriteiten de onmiddellijke vrijlating op de agenda zetten.


Helpen

Werk mee met Stop the Killings:

banner stk


Download

Download onze platformtekst en overtuig organisaties toe te treden tot het platform Stop the Killings!

Doe met de jaarlijkse solidariteitsactie op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten.

 


BijlageSize
platformtekst_stop_the_killings_NL.pdf11.22 KB