Militair embargo tegen Israël


Waarom?

TEKEN HIER DE ONLINE PETITIE

België moet een einde maken aan de wapenhandel met Israël

Ondanks de debatten die hierrond gevoerd worden sinds eind 2009 en ondanks de reglementering die gestemd werd om een einde te stellen aan de wapenhandel met bepaalde landen waaronder Israël, gaat België verder met zijn handel in wapens en beveiligingsmateriaal met Israël.Verschillende officiële rapporten bevestigen dit.

Ons land mag de bezetting en de illegale kolonisatie van Palestina niet ondersteunen door de verkoop of aankoop van wapens met Israël. Dit laat hen namelijk, direct of indirect, toe om deze vaak veroordeelde politiek verder te zetten. Een embargo is een praktische en politieke maatregel.

Deze zal ons land aansporen om een positie in te nemen ten gunste van een rechtvaardige en duurzame vrede, gekenmerkt door het einde van de bezetting en de kolonisatie van Palestina door Israël, de ontmanteling van de muur op de Westelijke Jordaanoever, het erkennen van de basisrechten van de Palestijnse inwoners van Israël en het respecteren van de rechten van de Palestijnse vluchtelingen zoals erkend wordt door VN‐resolutie 194. 

Het volledige dossier vind je hier

Deze campagne wordt ondersteund door Vredesactie, Vrede vzw, Palestina Solidariteit, Geneeskunde voor de Derde Wereld en intal. Hier vind je de lijst met steunende organisaties.

 


Doelstellingen

TEKEN HIER DE ONLINE PETITIE

 1. Een volledig embargo op wapens en veiligheidsuitrusting

In het licht van de ernstige en herhaalde schendingen van het internationaal recht door Israël is het
hoognodig dat de wetgevende en uitvoerende instanties van ons land een wapenembargo instellen
tegen Israël. Dit embargo moet van kracht blijven totdat Israël zijn internationale verplichtingen
naleeft, door de bezetting en de kolonisering te beëindigen, de Muur af te breken, de grondrechten
van de Arabisch-Palestijnse burgers van Israël naar volledige gelijkheid te erkennen, en de rechten
van de Palestijnse vluchtelingen zoals erkend in resolutie 194 van de VN te respecteren.

Een dergelijk embargo houdt de stopzetting in van:

• Wapenexport van België naar Israël;
• Import van Israëlische wapens in België;
• Transit van Israëlische wapens op Belgisch grondgebied;
• Wetenschappelijke samenwerking - zowel bilateraal als in het kader van Europese
onderzoeksprogramma’s - met de Israëlische wapenindustrie;
• Alle onderzoeksprogramma’s tussen Belgische en Israëlische universiteiten die een militaire
en/of veiligheidstoepassing kunnen hebben;
• Deelname van Belgische bedrijven in het kapitaal van Israëlische ondernemingen die tot de
wapenindustrie, de defensie-industrie en/of de veiligheidsindustrie behoren;
• Deelname van Israëlische bedrijven die tot de wapenindustrie, de defensie-industrie en/of de
veiligheidsindustrie behoren in het kapitaal van Belgische ondernemingen.
Een militair embargo tegen Israël kan slechts effectief zijn als er sprake is van gezamenlijke actie
op het Europese niveau. De maatregelen genomen door de Belgische overheden moeten daarom
versterkt worden door een verordening van de Raad van de Europese Unie die het embargo formeel
instelt voor het gehele grondgebied van de Unie.

2. Wapenhandel

Wallonië en Vlaanderen: de regionale wetgeving moet uitgebreid en toegepast worden
Na de Israëlische aanval op de Gazastrook in december 2008 - januari 2009 (zie inleiding) hebben
de regio’s Vlaanderen en Wallonië een decreet gestemd dat het einde van de wapenexport met het
Israëlische leger als bestemming vereist. Dit decreet moet worden uitgebreid tot de gehele
Israëlische militaire industrie et moet ook werkelijk worden toegepast door de regionale overheden.
Uit beschikbare rapporten blijkt immers dat de wapenhandel zich verder zet zonder enige reactie
van de bevoegde instanties.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wetgeving is noodzakelijk
Op het niveau van de regio Brussel bestaat er geen wetgeving betreffende de kwestie. Dit gebrek
moet worden verholpen door het aannemen van de nodige wetgeving opdat de Regio geen wapens
van en naar Israël meer kan invoeren en uitvoeren.

3. Wetenschappelijk onderzoek

De verantwoordelijke instanties van de Belgische academische instellingen, zowel de bevoegde
ministeries als de academische instanties, moeten zich door middel van het aannemen van een
ethisch handvest verbinden tot de stopzetting van:

• Elke samenwerking met Israëlische ondernemingen actief in de wapen-, defensie en
veiligheidsindustrie;
• Projecten uitgevoerd in samenwerking met Israëlische academische instellingen die
toepassingen in de militaire en/of veiligheidsindustrie hebben of kunnen hebben.
Op het Europese niveau moeten de deelnamevoorwaarden van het volgende kaderprogramma voor
onderzoek en technologische ontwikkeling, ‘Horizon 2020’, zodanig gewijzigd worden dat het
mogelijk is instellingen uit te sluiten die, omwille van de doelstellingen die ze nastreven of de aard
van hun activiteiten, direct of indirect medeplichtig zijn aan ernstige schendingen van het
internationaal recht en het internationaal humanitair recht. Dit zou toelaten om de betrokken
Israëlische instellingen feitelijk te weren.

4. Kapitaalinvesteringen
• Belgische ondernemingen moeten hun investeringen in Israëlische wapen- en
veiligheidsondernemingen stopzetten.
• Parallel hieraan moeten de Belgische overheden de nodige maatregelen nemen om
Israëlische wapenondernemingen te verhinderen om te investeren in zowel publieke als
private Belgische instellingen.

 Het volledige dossier vind je hier


Helpen

TEKEN HIER DE ONLINE PETITIE

Om de campagne te doen slagen kunnen we jouw hulp absoluut gebruiken. Maar wat kan je juist doen? Er zijn verschillende opties:

  • teken zelf de online petitie en verspreid ze
  • druk de papieren petitie (VL/BXL) af en stuur ze naar ons op: Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel
  • Met uw organisatie, ondertekene de plateform om de campagne team te verenigen
  • sluit je aan bij een groep die actief is rond deze campagne: Gent, Sint-Niklaas, Leuven, Brussel, Antwerpen
  • verspreid de campagne online
  • mail naar info@intal.be als je meer informatie wenst of zelf een groep wil opstarten

Download

Petitie militair embargo Israël Vlaanderen DOWNLOAD

Petitie militair embargo Israël Brussel DOWNLOAD


BijlageSize
petition_militair_embargo_israel_vlaanderen.pdf1.25 MB
petition_militair_embargo_israel_brussel.pdf1.25 MB