Campagne tegen de criminalisering van sociale bewegingen in Colombia


Waarom?

In Colombia wordt de plattelandsbevolking, vakbondsleden en actoren uit sociale bewegingen van hun vrijheid bestolen omwille van hun engagement in de politieke en sociale transformatie van het land. De humanitarie situatie is onrustwekkend: meer dan 9000 politieke gevangenen zitten opgesloten in de Colombiaanse gevangenissen. Dit is het resultaat van het sociale en gewapende conflict dat het land al meer dan 65 jaar teistert.

Met deze campagne willen wij de burgers sensibiliseren omtrent de criminalisering van de sociale bewegingen. WE willen tevens onze politieke vertegenwoordigers ondervragen over deze realiteit en het kaderen in het vrijhandels-akkoord tussen de Europese Unie en Colombia (Campagne TLC), die de druk op het milieu, de sociale conflicten en de mensenrechtenschendingen alleen maar zal doen toenemen.


Doelstellingen

Deze campagne heeft als doel om solidair te zijn met de slachtoffers van de criminalisering van sociale bewegingen in Colombia. De campagne kadert in een breder initiatief op Europees niveau van verschillende solidariteitsbewegingen.

De campagne zet 17 emblematische gevallen in het licht, waaronder die van zanger Carlos Lugo en journalist Joaquín Pérez Becerra van Anccol en richt zich op 3 pijlers :

A. Aanklagen en Informeren

  • Conferenties worden georganiseerd om de mensenrechtensituatie in Colombia uit te leggen met mensenrechtenverdedigers als genodigden.
  • Culturele evenementen (vernissages, concerten, tentoonstellingen en avondfeesten) worden op touw gezet waarin we een band leggen tussen kunst en politieke bewustzijn
  • Brieven worden opgesteld en verstuurd naar de Colombiaanse autoriteiten. Dit heeft alreeds een positieve impact gehad op de vrijlating van gevangenen.

B. Steun aan politieke gevangenen 

10 Gouden Tips voor het sponsoren van een Colombiaanse politieke gevangene:

1. Informeer je. Raadpleeg solidariteitsorganisaties die werken met politieke gevangenen om informatie te verkrijgen over de situatie van uw gesponsorde politieke gevangene, de gevangenis waarin hij/zij wordt vastgehouden, zijn/haar juridische status, zijn/haar gezondheid, zijn/haar gezinssituatie en over eender welk ander onderwerp dat u belangrijk acht.

2. Schrijf hem/haar. Niets biedt meer troost aan een politieke gevangene dan het ontvangen van een brief van een geliefde, een vriend, of een solidair persoon uit eender welk deel van de wereld want deze getuigt van waardering voor zijn opoffering en geeft hem kracht en moed om de strijd verder te zetten.

3. Communiceer erover.  Praat er met uw vrienden over, verspreid deze informatie massaal, maak de tragedie van duizenden slachtoffers van het sociaal en gewapend conflict in Colombia bekend en verspreid informatie over uw persoonlijke gesponsorde gevangene.

4. Oefen druk uit. Schrijf naar de gevangenisdirecteur indien uw gesponsorde gevangene gezondheidsproblemen heeft en geen medische zorg krijgt, indien een verzoek tot overplaatsing ingediend werd om dichter bij zijn/haar familie te kunnen zijn, of omtrent eender welke andere kwetsbare situatie waarin hij/zij zich bevindt. Schrijf naar de rechters om de levensomstandigheden van de gevangene te verbeteren of om de voorwaardelijke vrijlating of het elektronisch toezicht toe te kennen.

5. Help hem/haar financieel. Stuur hem/haar rechtstreeks economische steun. Elke gevangene, zijn/haar familie en vooral zijn/haar kinderen hebben uw steun nodig om te overleven. Vergeet niet dat politieke gevangenen, zonder enige vorm van macht of rijkdom, opkomen voor hun volk.

6. Engageer je hier. Neem deel aan culturele evenementen, conferenties, vergaderingen betreffende deze sociale situatie. Laat niet toe dat de solidariteit met volkeren en activisten over de hele wereld, gemarginaliseerd wordt. Sluit je aan bij onze solidariteitsbeweging intal! Samen zijn we sterker!

7. Eis de vrijlating van de gevangene. U kan druk uitoefenen op de Colombiaanse regering door hen te schrijven om de vrijlating te eisen van politieke gevangenen in het kader van het huidige vredesproces in Havana, Cuba. Aarzel niet om hen eveneens aan te schrijven om een einde te maken aan de criminalisering van het volksprotest en aan de massale arrestatie van boeren, arbeiders, studenten en populaire leiders.

8. Eis vrede en sociale rechtvaardigheid in Colombia. Het opbouwen van vrede en sociale rechtvaardigheid kan het conflict dat Colombia reeds 60 jaar verscheurt, overstijgen en hierdoor de sociale toestand van zijn politieke gevangenen verbeteren.

9. Blijf positief. De opdracht is lang en moeilijk, maar alle kleine bijdragen helpen. Uw solidariteit is essentieel voor het opbouwen van een rechtvaardigere wereld in Colombia. Uw solidariteit is zoals het gezegde, "De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door keer op keer te vallen".

10. Wees gelukkig. Zoals Che Guevara zei: "Solidariteit is de tederheid van de volkeren." Niets maakt een mens gelukkiger dan het verlenen van bijstand aan mensen in nood.”

Als u peter wenst te worden van een politiek gevangene, contacteer ons dan op americalatina@intal.be. We zullen u de naam en de achtergrond van de persoon doorsturen.

C. Juridische begeleiding van de politieke gevangenen
Internationale mensenrechtenadvocaten volgen de zaak op en zorgen voor juridische begeleiding van de zaak van de politieke gevangenen.

Geef ons een seintje en maak je solidariteit concreet voor vrede en rechtvaardigheid in Colombia!

 


Helpen

Deze campagne is een initatief van de volgende organisaties :

  • Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares y de apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia
  • intal Latijns - Amerika België
  • Observatorio universitario de DDHH, paz y conflicto Alfredo Correa de Andreis, capítulo Europa
  • ON Y Va Globalizando la solidaridad Suiza
  • Grupo Raíces, Dublín
  • MOVICE, capítulo Valencia España

Om een ticket te kopen voor de tombola:

Lot 136 heeft gewonnen! De winnaar woont in Ierland. U kan nog steeds de Comités van Politiek gevangenen steunen door een gift op het rekeningnummer van intal IBAN: BE66 0016 6194 4143 met vermelding 'gift PP's'.

Contacteer ons op americalatina@intal.be en schrijf het geld over op de rekening van intal :
IBAN BE66 0016 6194 4143, BIC: GEBABEBB, met de mededeling : "Tombola PP + uw naam".  U zal een ontvangstbewijs ontvangen met het numero(s) van het lotje(s). De trekking zal plaats vinden op 6 December 2013, en het winnende ticket zal overeenkomen met de drie laatste cijfers van het winnende euromillions ticket.
 
Om peter te worden van een politieke gevangene, of mee te werken met de campagne contacteer ons via americalatina@intal.be
 
Om de campagne financieel te ondersteunen kan u een bijdrage doen op het rekeningnummer van intal IBAN BE66 0016 6194 4143, BIC: GEBABEBB, met de mededeling "campagne PP/colombie" 
 
Om deel te nemen aan onze activiteiten: volg de informatie op onze blog Agenda de la Campagne PP

Meedoen? Sluit je aan bij onze solidariteitsbeweging intal. Samen staan we sterk!

 


Download