Ook boeren getroffen door tyfoon

De voorbije dagen ging veel aandacht naar de rampzalige situatie in Manila na de doortocht van de tyfoon Ketsana. De Peasant Movement of the Philippines (KMP) vestigt ook de aandacht op de situatie in de provincies rond de stad. daar zijn het natuurlijk vooral arme boeren die getroffen worden. Dat zie je ook in deze video van Oplan Sagip Kanayunan: Plan "Red het Platteland".


No votes yet