Blog van marian

20 juli 2010: Sawt el Amel tegen Wisconsin

Sawt el-Amel is een organisatie in Nazareth die Palestijnse werknemers en werklozen een stem wil geven in Israel. Vooral op juridisch vlak voeren ze actie via rechtszaken om de belangen van de Arabische beroepsbevolking te verdedigen en discriminerende bepalingen uit het arbeidsrecht (Israelische wetgeving) te bestrijden. Daarnaast willen ze de werknemers van Palestijnse en Arabische origine bewustmaken van hun rechten.

10 juli 2010: een dag die drie dagen lijkt

Eerste activiteit vandaag was de alternatieve (Palestijnse) rondleiding door de stad. Langs verwoeste huizen, die geen renovatie kansen krijgen vermits een hoop paperassen ellende het risico op afbraak te groot maakt. We bezochten de Saraya school, sinds 1865 in hartje oude stad. De directrice wees ons erop dat de situatie vooral sinds 1967 erg verslechterd is. Zoals overal ter wereld zijn het in de eerste plek de vrouwen en kinderen; de meest kwetsbaren die het hardst lijden onder de bezetting.

eerste dag jeruzalem

Om 2 uur ’s nachts geland en tegen 5 de luchthaven uitgeraakt, waar ik met Ilham aan de uitgang had afgesproken. We bleken toevallig op het zelfde vliegtuig te zitten en hadden samen een super Istanbul-dag achter de rug, maar dachten dat het beter was apart door de douane te raken. Twee Syrische stempels in mijn reispas lokten zoveel argwaan uit, dat ik door 5 verschilldende mensen geïnterviewd, compleet gecomputeraliseerd en bang gemaakt werd. (we’ll wach you!!) (do’nt go to the West Bank!!) Een visum kreeg ik niet.

Inhoud syndiceren