Solidariteitsbezoek Maximiliaanpark met intal

Op 2 oktober brachten een twaalftal intallers een bezoek aan het Maximiliaanpark en de wachtrij aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Een dag eerder werd het park gedeeltelijk ontruimd, maar de wachtrij aan DVZ werd er daarom niet korter om. Vanaf 5u staan mensen aan te schuiven om hun initiële registratie als asielzoeker in orde te brengen, om interviews te laten afnemen voor hun dossier, of om een verblijfsvergunning te krijgen. Slechts 250 mensen kunnen dagelijks binnen, en die staan daar zo vroeg mogelijk. We hielpen met het ontbijt (onder meer door broodjes te voorzien en uit te delen) en hadden korte gesprekken met Syriërs, Afghanen, Irakezen en mensen uit andere landen.

Het blijft ontluisterend om te zien hoe een welvarend land als België pas na maanden er in slaagt om adequate (pré-)opvang te voorzien, hoe vluchtelingen die pas aankomen zowat aan hun lot worden overgelaten, hoe bureaucratische regeltjes voorrang krijgen op aandacht voor de noden van de mensen zelf. Dat de Belgische regering slechts mondjesmaat budget vrijmaakt voor de opvang van vluchtelingen staat in schril contrast met hoe gretig de regering beslist om geld vrij te maken voor de aankoop van gevechtsvliegtuigen. 

We wensen dan ook onze solidariteit met de vluchtelingen te betuigen en we willen dat de regering meer en betere voorzieningen voor asielzoekers voorziet, en dat er actief meegewerkt wordt aan een diplomatische oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. "Een einde aan het geweld" is een wens die we van zowat alle wachtende vluchtelingen te horen kregen, en één die we graag onderschrijven.

Meer foto's zijn op de intal facebook te vinden. Veel dank aan de intallers die deelnamen aan het bezoek of hielpen met het klaarmaken van de broodjes!

Het VRT-Journaal maakte een kort item over de ontbijtbedeling vanochtend. Kijk hier!

No votes yet