Vrouwen, gezondheid en empowerment

Intal-partners nemen deel aan 11de International Women Health Meeting (IWHM), 13-17 september 2011, Brussel


Drie van onze partners uit de Filippijnen, Palestina en Latijns-Amerika zakten in september af naar Brussel om deel te nemen aan de 11de International Women Health Meeting. Ruim 300 vrouwen van over de hele wereld die opkomen voor het recht op gezondheid van vrouwen wisselden er hun kennis, ervaring en strategieën uit. Enkele intal-leden vergezelden onze partners en brengen verslag uit.


Bijdragen van onze partners tijdens de International Women Health Meeting:

 

De internationale bijeenkomst 'vrouwen en gezondheid' vond voor het eerst plaats in Rome in 1975. De problemen en uitdagingen waarmee vrouwen geconfronteerd worden lijken op het eerste zicht heel verschillend en afhankelijk van het land en de samenleving waarin vrouwen leven. Toch werd tijdens de bijeenkomst duidelijk hoe schijnbaar verschillende problemen van vrouwen deel uitmaken van dezelfde strijd. Het werd een boeiende uitwisseling waarbij de gezondheid en rechten van vrouwen in een breder kader geplaatst werden.

Manisha Gupte uit India die de bijeenkomst inleidde, wees op de vele contradicties die almaar complexer lijken te worden. Zo wees ze onder meer op het 'tegenstrijdige' gedrag van staten die onder het mom van veiligheid alsmaar draconischer worden, grenzen sluiten, in de private sfeer binnenkomen, terwijl ze andere plaatsen verlaten waar ze wel zouden moeten blijven. Ze wees daarbij onder meer op de privatisering van publieke diensten die de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere essentiële dienstverlening in gevaar brengt, vooral voor vrouwen.

Ze verwees ook naar de medische technologie. Enerzijds legt men diagnoses en behandelingen op die niet nodig zijn, omdat artsen en ziekenhuizen inkomsten nodig hebben voor de maandelijkse afbetaling van hun medische apparatuur, terwijl er anderzijds geen technologie bestaat voor tuberculose of malaria.

Ook de economische groei in haar land is geen eenduidig positief verhaal voor vrouwen. In India heeft economische groei geleid tot de slechtste geslachtsverhouding ter wereld. Wie meer geld heeft, moet een grotere bruidsschat geven en krijgt daarom liever een zoon dan een dochter. Economische groei heeft ook geleid tot een grotere sociale ongelijkheid, met een grotere impact op vrouwen dan op mannen.

Tijdens de International Women Health Meeting was er aandacht voor de impact van de verschillende sociale, economische, culturele en politieke factoren op de gezondheid van vrouwen. Onze partners schetsten tijdens de bijeenkomst de context van hun land of regio en welke factoren de gezondheid en rechten in hun land beïnvloeden. Ze gingen ook in op het belang van empowerment voor het recht op gezondheid. Hoewel empowerment van vrouwen steeds meer ingang vindt als strategie voor ontwikkeling, benadrukten onze partners de collectieve dimensie van empowerment, waarbij een versterkt zelfvertrouwen en individuele emancipatie slechts een eerste stap is om structurele verandering te realiseren.

Meer info over de International Women Health Meeting: http://www.11rifs.org