Trump not Welcome - Protestmars 24 mei

#trumpnotwelcome


Op 24 en 25 mei komt de president van de Verenigde Staten Donald Trump naar België ter gelegenheid van een NAVO-top en om het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel in te huldigen. De Belgische premier Charles Michel liet al weten dat hij “very happy” is met de gelegenheid om Trump ook persoonlijk te ontvangen. Wij zijn het daar niet mee eens.


Op 24 en 25 mei komt de president van de Verenigde Staten Donald Trump naar België ter gelegenheid van een NAVO-top en om het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel in te huldigen.

Verschillende organisaties van het Belgische middenveld, waaronder intal, roepen op tot een protestmars tegen het beleid en de ideologie waar Trump en zijn miljardairsregering voor staan. Een beleid in het voordeel van een politieke en economische elite die enkel uit is op méér. Een beleid dat haat verspreidt gebaseerd op leugens, wetenschappelijke feiten ontkent en de media intimideert. Een ideologie die tot maatschappelijke achteruitgang leidt en de transitie naar een duurzame toekomst en een rechtvaardige samenleving in de weg staat.

Uit bezorgdheid voor onze toekomst en uit solidariteit met de bevolking van de Verenigde Staten, maar ook als waarschuwing voor beleidsmakers en Trumpisten dichter bij huis roepen wij op voor een protestmars op 24 mei om 17u in Brussel :

- een mars die opkomt voor de belangen van de 99%. Wij komen op straat tegen de zelfbedieningspolitiek van regeringen die bestuurd worden door en voor de rijkste 1%, ten nadele van de rest van de bevolking. We kanten ons tegen de wereldwijde afbraak van sociale rechten, het opvoeren van de besparingspolitiek en de verzwakking van de positie van werkende mensen.

- een mars voor vrede. Wij verheffen onze stem tegen de NAVO en alle militaire interventies die het internationaal recht schenden. Wij verzetten ons tegen verdere investeringen in oorlogsbeleid en militarisering. Deze verhogen enkel het oorlogsgevaar en verhinderen dat publieke middelen elders worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het onderwijs, de gezondheidszorg of de ecologische transitie.

- een mars voor een leefbare wereld. Als de VS-regering de realiteit van de klimaatverandering niet erkent en de genomen engagementen en gesloten akkoorden niet naleeft, heeft dat ernstige gevolgen voor de hele wereld. Trump wil milieubeschermende regels opheffen, duizenden tonnen fossiele brandstof ontginnen (zelfs in natuurparken) en steun bieden aan vervuilende projecten van multinationals (Dakota Pipeline, Keystone XL). Deze beleidskeuzes zullen de ontregeling van het klimaat versnellen in plaats van tegenhouden. Wij willen het samen opnemen voor een duurzame toekomst.

- een mars tegen seksisme en racisme. Verworven rechten, waarvoor de strijd lang geleden is aangevat, liggen onder vuur. Rechten van vrouwen, LGBT+, van migranten en moslims en mensenrechten in het algemeen. Wij komen op voor de rechten van alle mensen, vanuit de principes van gelijkheid en solidariteit. Wij gaan de strijd aan tegen seksisme, racisme en elke andere vorm van discriminatie en komen op voor een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen.

Tegen de verdeling die Trump en Europese Trumpisten zaaien, willen wij tonen dat we verenigd zijn voor een democratische, vreedzame, duurzame en solidaire toekomst. United we stand. Wees welkom!

Protestmars #TrumpNotWelcome #UnitedWeStand
24 mei 17u, Brussel - Noord

De NAVO, wat is dat weeral? Lees hier het intal artikel 'Waarom miljarden investeren in een oorlogsmachine als de NAVO?'

affiche