Resolutie over Latijns-Amerika

Wat denkt en doet intal hier en daar?

Resolutie over Latijns-Amerika (foto: intal)

Intal schreef een resolutie over Latijns-Amerika om haar standpunt te verduidelijken en problemen toe te lichten. De ALBA, de Europese Unie, de staatsgreep, de democratie, MSP-LA ... We willen onszelf positioneren ten opzichte van al deze elementen.


Intal in Latijns-Amerika…

Wij steunen de strijd van de volksbeweging in Latijns-Amerika, omdat deze strijd rechtvaardig en nodig is. De belangrijkste strijdpunten zijn:

- voor het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren en tegen het imperialisme;

- voor het recht op land en tegen het grootgrondbezit;

- voor voedselsoevereiniteit zodat gezonde voeding geen privilege is van een kleine minderheid; en

- voor een controle op de nationale grondstoffen zodat die de plaatselijke bevolking ten goede komen en niet de multinationals.

Een van de centrale bekommernissen van de ALBA-landen[1] is de volksgezondheid. Die hangt minder af van medische interventies dan van de toegankelijkheid van openbare diensten, waardig werk, ontwikkelingsprojecten, participatie van de bevolking in besluitvorming, de toegang tot drinkbaar water, voedselsoevereiniteit, enz.

Wij steunen de uitbouw van de alliantie van de progressieve ALBA-landen. Die steunt op antikapitalistische waarden en legt het accent op de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting om een endogene, soevereine en evenwichtige ontwikkeling mogelijk te maken van de landen van de regio.

Wij veroordelen het imperialisme van de VS dat zich nog altijd manifesteert, o.a. met de versterking van de militaristische rol van Colombia, dat als “politieagent” van de regio optreedt. Het plan van president Obama om 7 militaire basissen in Colombia te installeren kan de spanning enkel opdrijven en maakt een internationalisering van het Colombiaanse conflict tot de hele regio waarschijnlijker.

Daarbij toont de militaire staatsgreep in Honduras, de zwakke schakel van ALBA, goed aan hoe de VS teruggrijpen naar de oude reflex van de periode van de koude oorlog door presidenten af te zetten of aan de macht te brengen, naargelang het hen uitkomt. Wij vrezen dat de nieuwe administratie in de VS, in plaats van voor verandering te zorgen, teruggrijpt naar dezelfde criminele praktijken van vroeger.

Cuba bezet een speciale plaats in Latijns-Amerika. De Cubaanse Revolutie verdedigt de soevereiniteit, ze vecht tegen de militaire, politieke, economische, commerciële en financiële agressie van de VS-regeringen die de kapitalistische orde en de onderwerping aan hun dictaten willen opleggen. Ze geeft blijk van een internationale solidariteit toe die tot voorbeeld strekt en blijft haar socialistisch model uitbouwen. Cuba inspireert alle progressieven van het continent en ver daarbuiten.

Onze partner in Latijns-Amerika is de Movimiento para la Salud de los Pueblos-Latinoamerica (MSP-LA), een netwerk van organisaties die het recht op gezondheid in Latijns-Amerika verdedigt . Overal zijn vrouwenbewegingen, boeren en studenten actief voor de volksgezondheid. In Nicaragua hebben de lokale gemeenschappen een netwerk van alternatieve apotheken opgericht. In El Salvador organiseert de bevolking zich tegen het beleid van privatisering in de gezondheidszorg. In Argentinië, Paraguay en Brazilië mobiliseren de boeren zich tegen soja-multinationals. Zij verzetten zich tegen de landonteigeningen, tegen het verlies van inkomen en de miserie waaraan zij het slachtoffer vallen. MSP-LA steunt en coördineert de beweging voor het recht op gezondheid op het niveau van heel het continent. Wij steunen hun grote dynamiek.

Intal hier…

De Europese Unie en de democratie – wanneer de daden de woorden verraden

In april 2002 mislukte de staatsgreep in Venezuela omdat de bevolking op straat kwam om de democratie te verdedigen. In plaats van de staatsgreep te veroordelen erkende de Europese Unie de nieuwe autoriteiten snel. Putschisten steunen en lessen in democratie geven... het gaat niet goed samen. Maar de geschiedenis herhaalt zich momenteel, begin 2010.

Toevallig was er een nieuwe putsch in een ALBA-land: het is de beurt aan Honduras. In plaats van de putschisten aan te klagen en te isoleren heeft de Europese Unie laten begaan en stelt het vandaag een verdrag voor met de nieuwe Hondurese president, die aan de macht kwam na ongrondwettelijke verkiezingen. Zo krijgt hij de erkenning en legitimiteit die hij niet had.

Wij willen dat de Belgische regering en de Europese Unie de kant kiezen van de democratische wettelijkheid, zelfs als de bedreigde regeringen niet verbonden zijn met de Europese geopolitieke belangen.

De Europese multinationals moeten de wet respecteren en de belangen van de plaatselijke bevolking

De Europese multinationals moeten de wet respecteren en ophouden met de reglementen te omzeilen en op te treden als criminele organisaties op zoek naar grondstoffen. Om bijvoorbeeld nieuwe bronnen te ontginnen betaalden de Europese petroleummaatschappijen paramilitairen die volkeren hebben uitgemoord om hun land in te palmen.

De politieke macht in Europa –op nationaal of continentaal niveau – moet de juridische en institutionele instrumenten ontwikkelen die toelaten de daden te controleren, te onderzoeken en te straffen die het recht schenden van de volkeren en naties van de Derde Wereld. De macht van de multinationals tegenover de locale autoriteiten is zo groot dat het nodig is dat Europa beslist hun misdaden aan banden te leggen, want anders wordt de straffeloosheid gegarandeerd dank zij haar medeplichtigheid.

Intal verzet zich tegen het tekenen van vrijhandelsverdragen met Derde Wereldlanden omdat de activiteit van de Europese multinationals geen vooruitgang brengen. Ze brengen daarentegen politiek geweld met zich mee, net zoals uitbuiting van het volk en van de grondstoffen, en milieurampen.

De EU heeft bijvoorbeeld de procedure versneld waardoor Colombia een vrijhandelsakkoord heeft getekend. Dat gebeurde ondanks kritiek van de VN en van alle internationale instanties op de dramatische situatie van democraten, syndicalisten en verdedigers van de mensenrechten in het land. Zij worden vermoord door het leger of door paramilitaire groepen.

De milieubescherming en de misdaden daartegen

De feiten bewijzen dat de multinationals een verantwoordelijkheid hebben in een aantal grote milieurampen, zodat de honger naar de rijkdommen van het Amazonegebied ons het ergste doen vrezen. Wij gaan ervan uit dat die rijkdommen moeten ten goede komen aan de tientallen miljoenen lokale mensen, met respect voor de nationale soevereiniteit van de betrokken landen. Wij zijn dus tegen iedere opgelegde internationalisering die uiteindelijk slechts een geschenk zou blijken voor de grote vernietigers van het milieu. De inlandse bevolking is het best geplaatst om hun regio te beheren en te beschermen.[1]     ALBA : Alternativa Bolivariana para la América, een alliantie van Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Antigua en Barbuda, Dominica, Saint Vincent en de Grenadines

Lees ook het artikel "Historische context van Latijns-Amerika".