Platform voor een militair embargo tegen Israël : Ondertekenaars

Gaan jullie ook ondertekenen?


Het Palestijns Nationaal Comité voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BNC) lanceerde in de zomer van 2010 een oproep tot een internationale campagne voor een militair embargo tegen Israël.


Platformtekst

Het Palestijns Nationaal Comité voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BNC) lanceerde in de zomer van 2010 een oproep tot een internationale campagne voor een militair embargo tegen Israël. 

De ondergetekende organisaties, geven gevolg aan deze oproep en vragen dat België een dergelijk militair embargo afkondigt.
Dit embargo is noodzakelijk om een einde te maken aan het criminele en illegale geweld van het Israëlische leger tegen de Palestijnen. Er is bovendien effectieve en geweldloze druk nodig om de Israëlische regering te dwingen de internationale resoluties over dit conflict en de Palestijnse mensenrechten te respecteren.
Meer bepaald betekent dit: een stopzetting van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, de ontmanteling van alle nederzettingen en de Muur in de Westelijke Jordaanoever, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, het einde van de discriminatie tegen de Palestijnse bevolking die in
Israël woont.
Tot dan vragen we een beslissing van de verschillende wetgevende en uitvoerende autoriteiten in België. Een dergelijk embargo betekent de stopzetting van:

  • de wapenexport van België naar Israël;
  • de Israëlische wapenimport naar België;
  • de transit van Israëlische wapens op Belgische bodem
  • de wetenschappelijke samenwerking op bilateraal vlak en in het kader van de Europese
  • onderzoeksprogramma's met Israëlische wapenbedrijven;
  • van alle onderzoeksprojecten met een militaire of veiligheidskarakter tussen Belgische en
  • Israëlische universiteiten;
  • de financiële participatie van Belgische bedrijven in het kapitaal van Israëlische bedrijven die behoren tot de wapen-, defensie- of veiligheidssector;
  • de financiële participatie van Israëlische bedrijven uit de wapen-, defensie- of veiligheidssector in het kapitaal van Belgische bedrijven

Lijst van ondertekenende organisaties (11 januari 2013)

 

Les Amis belges du Lajee Center
 

 

Association Belgo palestinienne

Comac

Comité BDS ULB

Dominicus Gent

Egalité

Generation Palestine

Geneeskunde voor de Derde Wereld

Gents Actie Platform Palestina

Iniciativa Cuba Socialista

intal

Jeunes Anti-Capitalistes

Jong Groen

Ligue Communiste révolutionnaire

Links ecologsich Forum

Leuven actie Groep Palestina

Mouvement Citoyen Palestine

Mouvement Ouvrier Chrétien

Palestina Solidariteit

 

Parti du Travail de Belgique

PJPO Yttre Braine Le Chateau

 

Solidarité Socialiste

 

Union des Progressistes Juifs de Belgique

 

Via Velo Palestine

 

Victoria de Luxe

 

Vlaams-Socialistische Beweging

 

Vrede vzw
 

 Vredesactie