Ontvangst op de Filippijnse ambassade voor de vrijlating Ericson Acosta

Free Ericson Acosta at embassy Philippines

Na onze geslaagde solidariteitsavond van 22 juni, werden we vanmorgen onthaald met een delegatie op de Filippijnse ambassade om onze bezorgdheid uit te drukken over de ondertussen meer dan 500 dagen illegale opsluiting van de Filippijnse artiest Ericson Acosta.


Wim, Fanny en mezelf werden vergezeld door Xavier Roelens, voorzitter van het Comité Writers in Prison van PEN Vlaanderen. PEN Vlaanderen is een netwerk van schrijvers die opkomen voor het recht op vrije meningsuiting. Ze maken deel uit van PEN International en nemen de zaak van Ericson Acosta ten harte, zoals jullie kunnen zien in hun statement.

We werden op de ambassade ontvangen door Consul Robespierre Bolivar. Wim haalde onze blijvende bezorgdheid aan over de mensenrechtensituatie in de Filippijnen. We voeren met het platform Stop the Killings al meer dan 5 jaar campagne hierrond, en de situatie werd er niet beter op onder de nieuwe regering van Aquino.

Xavier sprak in naam van PEN Vlaanderen en overhandigde de petitie voor Ericson's vrijlating in naam van 26 mede schrijvers en muzikanten*. Daarna bracht hij het gedicht 'Perspective' van Ericson zie hieronder.

De consul verzekerde ons dat het de goede weg op gaat en dat hun regering moeite doet om de mensenrechtenschendingen aan te pakken. Hij zei dat we geduld moesten hebben want dat Aquino nog maar 2 jaar aan de macht is, en iemand op 2 jaar tijd niet zomaar alles kan veranderen. Hij verzekerde ons wel dat hij inzit met mensenrechten, en dat de Filippijnen op 17 april nog ook de VN Conventie against Torture hebben geratificeerd. Nu ja, mooie initiatieven aldus Xavier, maar als de wet niet wordt toegepast zoals in het geval van Ericson, gaat de situatie niet vooruit.

De consul bedankte ook de steun van Europa voor het EPJust programma, waarbij de Europese Comissie in 3,9 miljoen euro richting Filippijnse overheid stuurde voor de verbetering van de mensenrechtensituatie. Het leger en de politie krijgen dankzij dit programma nu mensenrechtentrainingen. Nu, gezien deze instanties in veel gevallen (on)rechtstreeks betrokken zijn met mensenrechtenschendingen, heb ik mijn ernstige twijfels over de efficiëntie hiervan. De consul verwees ook trots naar het succes van de vele arrestaties die gebeurden in kader van het Ampatuan bloedbad waarbij 57 mensen koelboedig werden vermoord in november 2009, waaronder 31 journalisten. Van de 196 verdachten werden er inderdaad 93 gearresteerd maar er zitten er momenteel slechts 2 in de gevangenis. Reeds 3 getuigen werden vermoord en men denkt dat het proces 18 jaar zal aanslepen. Over een succesverhaal gesproken...

Mja, we werden niet echt gerustgesteld en blijven ijveren voor een betere mensenrechtensituatie en het stoppen van de criminalisering van de legale volksbewegingen in de Filippijnen. Daarnaast willen we de vrijheid en een eerlijk proces voor Ericson Acosta!

Bekijk hier de fotoreportage van onze geslaagde Solidarity Jam to Free Acosta van vrijdag 22 juni. De videoreportage staat hieronder.

'Perspective' :

At times we tried to see

how straight, even, and pointed

our dagger’s edge and spine were.

I aimed it at the sky one day

and like the archer of hornbills and sparrows

I shut my left eye.

Then something appeared in my crosshairs:

a dragonfly it seemed—massive and motorized.

A million daggers are melted to make it,

the people said, and its shit is fire.

Free Ericson Acosta!

*Ondertekenden de oproep van PEN voor Ericson's vrijlating: Xavier Roelens (fellow poet and director WiPC - PEN Flanders), Monika barones van Paemel (Honorary Chair PEN Flanders), Prof. em. dr. Joris Gerits (University of Antwerp, member of WiPC, PEN Flanders), Majo de Saedeleer (Director of Foundation for Reading and member of PEN International), Mieke De Loof (member of PEN Flanders), Gerd Segers (member of Pen-Flanders), Hilde Keteleer (Writer, Translator, Journalist, PEN Vlaanderen), Dr. Frank Hellemans (Literary critic/writer: PEN Flanders), Frank De Vos (member of PEN Flanders (WiPC)), Stefaan van den Bremt, Pol Hoste, David Troch, Willem van Zadelhoff (writer), Gerrie Van Rompaey, Willie Verhegghe (stadsdichter van Ninove), Joris Iven, Jan Busselen (musician), walter.a.p.soethoudt (writer literary agent), Stefan van den Broeck (writer), Patrick Lateur, Kris Lauwerys, Guy Posson, Simone Lenaerts, Peter Holvoet-Hanssen (Belgian writer / poet), Noëlla Elpers (Belgian writer / youth author), Bart Van Loo