NAVO top in Chicago : Uitdagingen en gevaren

Ludo De Brabander (Vrede vzw) legt uit waarom we ons moeten mobiliseren op 20 mei


Op zondag 20 mei gaat een NAVO-top door in Chicago. Welke zijn de uitdagingen? Welke zijn de gevaren? Waarom moeten we ons mobiliseren rond deze NAVO -top? Ludo De Brabander (van Vrede vzw) geeft ons zijn mening.


De NAVO top in Chicago van mei 2012, wat zijn de uitdagingen?

Deze top vindt plaats in een context van een wereldwijde economische crisis. Op diplomatiek vlak zien de VS en Europa hun overheersing bedreigd door nieuwe actoren: Rusland, China, India. De Verenigde Staten willen ten alle koste de NAVO behouden als een krachtig coördinatiecentrum dat ze voor hun belangen kunnen inzetten. Sommige Europese landen schrikken daarvoor enigszins terug, gezien de hoge kosten. In deze context zal de top in Chicago zich buigen over

  • het behoud van NAVO-troepen in Afghanistan
  • de kwestie van kernontwapening in Europa
  • het raketschild dat de VS willen installeren in Europa

 Waarom op straat komen tegen de NAVO naar aanleiding van de top in Chicago?

De NAVO denkt de wereld te kunnen regeren via militaire conflicten. Ze beantwoordt socio-economische en ecologische problemen met militaire middelen i.p.v. de echte oorzaken aan te pakken: de plundering van de derde wereld, ongelijke handelsverhoudingen die leiden tot armoede,...

De NAVO is ook een interventiemacht geworden, zoals in Afghanistan en Libië, die de derde wereld verplettert om de Westerse dominantie te behouden.

In de NAVO blijven, wil ook zeggen: meer militaire uitgaven. Terwijl we in tijden van crisis achter iedere euro twee keer omdraaien, dwingt de norm van de NAVO ons om 2% van ons BBP te besteden aan militaire uitgaven.

Deze NAVO-top wil ook de verlenging van de militaire operatie in Afghanistan bekomen. De VS willen ten allen kost hun controle behouden over deze strategische zone. De bezetting veroorzaakt iedere dag bloedvergieten en vernieling, ze kost een fortuin en is een flop over heel de lijn. Bepaalde landen twijfelen om hun aanwezigheid te behouden, de Amerikanen zullen er alles aan doen om hen te overtuigen dit wel te doen.

Tegen de NAVO zijn, dat betekent ook ertegen zijn dat het parlement en de burgers uitgesloten worden van elke kwestie die over nationale defensie handelt. In de Kamercommissie heeft de minister van Defensie, Pieter De Crem, verzekerd dat België zich herkent in de plannen van de Navo, maar dat omwille van de veiligheid, de debatten niet publiek zouden worden gevoerd.

We moeten ingaan tegen het opbod tegen Rusland, een van de belangrijkste uitdagingen voor deze top. De NAVO wil voortgaan met haar raketschild op Europese en Turkse bodem, gericht tegen Rusland. Hierdoor zou Rusland niet kunnen 'antwoorden' in geval van aanvallen van Europese raketten op haar grondgebied. Rusland wil zekerheid dat dit raketschild niet tegen haar gericht is, maar NAVO-baas Rasmussen wilde dit tot nu toe niet schriftelijk bevestigen. Er zijn veel spanningen hierover, die dreigen uit te monden in een bloedig conflict en die ons leiden naar een wapenwedloop eerder dan naar vrede en ontwapening.

Afspraak zondag 20 mei

Kunnen we aanvaarden dat onze legers, onder het mom van de verdediging van de mensenrechten, landen en volkeren bedreigen, vernielen en vernederen? Stevenen we af naar een militaire confrontatie met China, Rusland en India? Welke voordelen kunnen we halen uit een alliantie met de Verenigde Staten? Geen!

Het is tijd voor verandering! De NAVO is het leger van de rijken uit de landen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Niet alle Belgen zijn voor de NAVO. Het gaat om de fameuze 1% versus de 99%. 1% van de 28 landen die lid zijn van de NAVO, en die samen 13% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Is het aan 0.13% van de wereld om hun wil op te leggen door bommen, bedreigingen en terrorisme? Dat is veel geld en dat zijn veel burgerslachtoffers, ten gevolge van beslissingen genomen door enkelen.

Zondag 20 mei, terwijl de NAVO samenkomt in Chicago, zullen wij in Brussel een boodschap brengen van vrede en vooruitgang. Laten we ook onze stem horen! Doe mee met onze actie! Schrijf je in via de website, en verspreid de actie via Facebook.

Lees meer over de NAVO in het artikel 'Wat is de NAVO eigenlijk?'