intal-standpunt over Palestina

augustus 2010

Als beweging die opkomt voor het recht op gezondheid voor iedereen, is intal solidair met de Palestijnen in hun strijd tegen de bezetting en voor hun recht op terugkeer. Bezetting en ballingschap fnuiken het recht op gezondheid van de Palestijnen, ongeacht hoeveel humanitaire hulp ze ook krijgen (de Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn).


Intal wil in de eerste plaats meewerken aan een rechtvaardige vrede. Een vrede waarin de politieke, economische, ecologische en sociale voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid vervat zijn.

Intal verwerpt elke racistische of culturele verklaring van het conflict. Een dergelijke verklaring zet immers beschavingen, religies en culturen tegen elkaar op.

Dit conflict kan niet los van de mondiale geostrategische context beschouwd, begrepen of opgelost worden. De reden waarom sommige grootmachten Israël steunen zijn de gelijklopende belangen van Israël, de Verenigde Staten en Europa om het Midden-Oosten economisch en politiek te domineren.

Intal is voorvechter van een rechtvaardige vrede in het Nabij-Oosten. Die vrede heeft als voorafgaande voorwaarden:

  1. De toepassing van de resoluties van de Verenigde Naties inzake de Israëlische bezetting. Dat betekent: het einde van de bezetting door Israël van alle bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, de ontmanteling van alle Israëlische kolonies en checkpoints, en het neerhalen van de muur gebouwd door de Israëlische bezetting.  
  2. Het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun land waarvan ze verdreven werden. Dit recht is verwoord in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  
  3. Het einde van het zionisme als ideologie van Israël. Dat betekent het einde van Israël als een staat waarin joden kost wat kost de meerderheid moeten uitmaken en waar andere inheemse, niet-joodse bevolkingsgroepen gediscrimineerd worden. Een staat moet in dienst staan van al zijn burgers, zonder enige discriminatie, ongeacht religie of culturele afkomst.

Dat zijn voor de intal-beweging de voorwaarden voor een rechtvaardige vrede tussen Israëli's en Palestijnen en de voorwaarden die noodzakelijk zijn opdat iedereen zijn recht op gezondheid ten volle zou kunnen realiseren.

Om dit te bereiken acht de intal-beweging een tweeledige aanpak noodzakelijk:

  1. De eenmaking en organisatie van de Palestijnen om zich vanuit Palestina te verzetten tegen de bezetting.  
  2. Een adequate internationale solidariteitscampagne.

Wat doet intal als beweging?

Wat internationale solidariteit betreft, is het voor intal een prioriteit om actief deel te nemen aan de BDS-campagne tegen Israël (BDS: boycot, desinvestering en sancties). In België moeten burgers, de civiele maatschappij, bedrijven en politieke organen (op gemeentelijk, provinciaal, regionaal en/of federaal niveau) 'BDS' toepassen tot Israël de rechten van de Palestijnen en het internationaal recht respecteert.

Deze campagne brengt ook andere taken mee voor de beweging intal, namelijk ons doelpubliek sensibiliseren, organiseren en mobiliseren om deze missie te vervullen.

In België werkt intal samen met andere organisaties, maar ons solidariteitswerk is onmogelijk zonder een concrete solidariteit met partnerorganisaties in Palestina. Het gaat om organisaties, ngo's, bewegingen die op het terrein het recht op gezondheid van de Palestijnen verdedigen.