Het Vrijheidsfestival: De NAVO verdient een echt debat!

Open brief naar aanleiding van het optreden van Jamie Shea op het Vrijheidsfestival


Op deze pagina vind je onze open brief aan de organisatoren van het Vrijheidsfestival, ondertekend door 10 organisaties en tal van individuen; het antwoord van het Festival; een korte reactie van intal. Uiteindelijk heeft Jamie Shea laten weten dat hij afziet van zijn optreden. Het Festival heeft gekozen om Jean Bricmont uit te nodigen. Een goed idee!


                                                                                Brussel, 10 oktober 2012

 

Aan: Bruxelles Laïque - Vrijheidsfestival
Adres: Stalingradlaan 18-20, 1000 Brussel

OPEN BRIEF

Onderwerp: Het Vrijheidsfestival : De NAVO verdient een echt debat!

Beste,

Het Vrijheidsfestival geeft op 22 oktober een forum aan Navo-spindokter Jamie Shea. Titel van het 'debat': « Intervenir en Syrie ? ». Van een tegensprekelijk debat is echter geen sprake, want in het panel zit geen echt kritische tegenstem. Jamie Shea krijgt dus een platform, zonder tegenspreker die de interventiepolitiek van de Navo in vraag stelt. Ondergetekenden zien zich genoodzaakt om hiertegen te protesteren.

Onze eis: plaats tegenover Jamie Shea een spreker die in staat is om zijn discours kritisch tegen het licht te houden. Het publiek heeft daar recht op.

Wie is Jamie Shea?

De wereld kent Jamie Shea als het pers-gezicht van de Kosovo-oorlog van 1999, toen de NAVO 78 dagen en nachten lang Joegoeslavië bombardeerde. Dat was een illegale oorlog, gevoerd in strijd met het Internationaal Recht en zonder VN-mandaat.

Tijdens deze agressie maakte de NAVO zich schuldig aan talrijke schendingen van het oorlogsrecht, waaronder het moedwillig bombarderen van burgerdoelwitten. Vandaag kan niemand nog ontkennen dat deze 'humanitaire oorlog' gebaseerd was op leugens, misleiding en manipulatie – met allesbehalve altruïstische doelen als inzet.(1)

Jamie Shea werkt vandaag nog steeds voor de NAVO, als Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges.

De Navo verdient een debat!

Het verontrust ons ten zeerste dat het Vrijheidsfestival aan deze vertegenwoordiger van de NAVO een forum geeft zonder een kritische tegenspreker te voorzien. Het Vrijheidsfestival maakt zich zo tot een verlengstuk van de PR-machine van het machtigste militaire bondgenootschap ter wereld. Dat is niet in overéénstemming te brengen met haar missietekst (http://www.festivaldeslibertes.be/fase6.php?event=520), waarin de begrippen 'kritiek', 'verzet', 'vrijheid' en 'solidariteit' centraal staan.

Voor alle duidelijkheid: wij willen geenszins Jamie Shea's 'recht op vrije meningsuiting' beknotten. Integendeel: we zijn zeer benieuwd naar wat deze NAVO-man over Syrië te zeggen heeft, en we zullen talrijk aanwezig zijn om onze eigen mening te uiten. Wij gaan het debat over de NAVO en haar 'humanitaire' oorlogen niet uit de weg.

Net daarom eisen we dat het Vrijheidsfestival tegenover Jamie Shea een speker plaatst die in staat is om het NAVO-discours kritisch tegen het licht te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden.

Het Vrijheidsfestival is dat aan zichzelf en aan haar publiek verplicht. De NAVO verdient een écht debat!

Met vriendelijke groet,

 

1 - Zie bijvoorbeeld "L'Opinion ça se travaille" van Serge Halimi & Dominique Vidal (Agone, 2006)

Ondertekenaars (22/10/2012)

Organisaties:
intal, Marc-Antoon De Schryver
Vrede vzw, Ludo De Brabander
KifKif, Ico Maly
JOC/JOCF Bxl
Comité de Surveillance OTAN, Marcel Poznanski
Comac, Jouwe Vanhoutteghem
Vredesactie, Roel Stynen
Action pour la paix

Inem-Imast (Institut d'études marxistes/Instituut voor marxistische studies)
LeCoTo (Leuvense Coordinatie Tegen de oorlog)

 

Individuen:
Ruddy Doom, prof. em. Ugent
Rik Pinxten, prof. Ugent
Anne Morelli, prof. ULB, auteur van « Elementaire principes van oorlogspropaganda »
Jean Bricmont, prof. UCL, auteur van « Humanitaire interventies, mensenrechten als excuus voor oorlog »
Dirk Adriaensens, lid uitvoerend comité van het BRussells Tribunal
Lode Vanoost, gewezen ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Michel Collon, journalist, auteur van « Blufpoker, de grootmachten, Joegoslavië en de komende oorlogen »
Pascal Debruyne, Ugent - Middle Eastern and North Africa Research Group
Marc Vandepitte, publicist
Carolina Maciel de França, KifKif
Bahar Kimyongür, auteur van « Syriana, la conquête continue »
Bert De Belder, internationale afdeling PVDA
Claudine Pôlet, Comité de Surveillance OTAN
François D'Agostino, Historien
Maria McGavigan, Institut d'études marxistes-Instituut voor marxistische studies
Jean-Pierre Michiels, Président de l'Association Culturelle Joseph Jacquemotte
Jean Fagard, membre du Bureau Politique du Parti commniste
Nathalie Rozza, militante associative
Claude Coussement, ingénieur, éditeur responsable du DR, Mouscron
Denis Hannay, Ecoconseiller, Liège
René Andersen, syndicaliste, Charleroi
Xavier Coppens
Georges Berghezan
Vladimir Caller
Olivier Cassette, Thierry Delforge, Sarah Melsens, Yves Verreydt, leraar op rust, Dominique Waroquiez, Juliette Sioen, Marc Malesys, Rik Vankrunkelsven, Marie-Françoise Cordemans, Jean Verstraeten, Bernard Van Muy, Christian Guillemot

Indien u deze brief ook wil onderschrijven, stuur dan een mailtje naar Marc-Antoon De Schryver, info@intal.be.

Foto: NATO

 

reactie van intal

Reactie van intal op het antwoord van het Vrijheidsfestival (cfr.infra):
--
Er komt dus geen debat, want « de NAVO is niet het onderwerp » van de avond, aldus het Vrijheidsfestival.

Het festival maakt zich sterk dat het « refuse d’accorder une tribune à la propagande », maar uitgerekend Jamie Shea, een professionele propagandist, wordt uitgenodigd om te komen uit de doeken doen wanneer en waarom de NAVO beslist om militair te interveniëren.

Verwacht het Festival des Libertés van Shea echt een eerlijk verhaal? Zo ja, dan getuigt dat van een zorgwekkende naïviteit.

Daarbij voegt zich nog een moreel probleem. Het Festival des Libertés rolt de rode loper uit voor de NAVO, dwz. voor een criminele organisatie, schuldig aan o.a. de 'hoogste misdaad' volgens het internationaal recht (agressie-oorlog), om er maar één te noemen. In één woord : het festival maakt de NAVO respectabel.

Ons voorstel om deze fout recht te zetten werd niet gehoord. Wij zullen daarom op 22 oktober op gepaste wijze tegen het optreden van Jamie Shea actie voeren.

Antwoord van het Vrijheidsfestival

We ontvingen volgend antwoord:

Bruxelles, le 12 octobre 2012,

Aux signataires de la lettre ouverte « L’Otan mérite un vrai débat »,

Mesdames, Messieurs,

Comme bon nombre de sujets, l’Otan mérite un vrai débat, nous sommes bien d’accord. Mais l’Otan n’est pas l’objet du débat que nous organisons le 22 octobre prochain au Festival des Libertés. Ce débat, organisé en partenariat avec MSF, vise à interroger et mettre en vis-à-vis les logiques, les motivations et les tractations qui président à la décision d’une intervention humanitaire d’un côté, militaire ou diplomatique de l’autre. Quelle est la frontière entre ces deux logiques ? Quels sont les objectifs visés, les intérêts en présence, les compromissions requises… ? En quoi l’intérêt des populations et leurs droits sont-ils pris en compte ?

Plutôt que de refaire un débat généraliste sur la question – que nous avons déjà organisé précédemment – nous avons décidé de focaliser le débat sur un cas concret d’actualité pour lequel ces tractations seraient en cours pendant le festival : la Syrie. Jamie Shea a été invité pour représenter le pôle militaire du débat, Christopher Stocke le pôle humanitaire et, entre les deux, Pierre Piccinin pour sa connaissance de la situation syrienne.

Il n’est donc pas question de donner une tribune à l’Otan mais de mettre en débat la manière dont cet organisme décide ou non d’intervenir dans une situation donnée, en interaction avec la même question posée à une des plus grandes organisations humanitaires.

Le débat est au cœur du Festival des Libertés qui refuse d’accorder une tribune à la propagande, quelle qu’elle soit. Ce débat comme les autres est ouvert à tous et la contradiction sera bienvenue dans le public pour peu qu’elle porte sur l’objet du débat.

Outre qu’il n’est pas dans notre philosophie d’obtempérer à des injonctions péremptoires (« nous exigeons que »), répondre à votre demande d’intégrer un intervenant supplémentaire dénaturerait le contenu du débat que nous proposons. Mais nous sommes tout disposés à organiser ultérieurement un débat sur l’Otan auquel le Comité de surveillance Otan aurait bien entendu voix au chapitre.

Dans un esprit constructif.

Le Festival des Libertés