Electorale staatsgreep in wording na de verkiezingen in Honduras van 26/11/2017

Bron: Wikicommons

Het kiestribunaal van Honduras maakte op 26 november van de huidige president Juan Orlando Hernandez – die hiermee een tweede ongrondwettelijke presidentstermijn zocht – aanvankelijk de verliezer met een belangrijk verschil van 5 % tegenover de kandidaat van de Alliantie van de Oppositie Salvador Nasralla.


De volledige telling van de stembusgang werd echter op diezelfde 26 november stopgezet. Daar waar in vorige verkiezingen na drie uur de resultaten worden bekend gemaakt van wie de nieuwe president wordt kent deze telling nu al meer dan een week oponthoud om -naar wat beweerd wordt  - de stemmen van het platteland te kunnen opnemen in de eindresultaten. Deze plattelandsstemmen zijn  echter de laatste twintig jaar nog nooit een doorslaggevende demografisch factor geweest om de stemtendens van de grootste departementen waaronder  Cortes, Fransisco Morazan ,Santa Barbara alsook die van de twee grootste steden Tegucigalpa en San Pedro Sula met zo een voorsprong te laten keren in het voordeel van de tegenkandidaat, in dit geval dus Juan Orlando Hernandez.

Dit oponthoud mondde de afgelopen dagen uit in een golf van brutale repressie van de straatprotesten waarbij tot nu toe al tien doden vielen en vele tientallen gewonden hoofdzakelijk slachtoffers van de de schoten die afgevuurd werden door de Militaire Politie, een politiemacht die speciaal gecreëerd werd door Juan Orlando Hernandez als een politieke gewapende wacht.

42.98% van de stemmen voor Juan Orlando Hernandez  tegenover 41.93% van de stemmen voor Nasralla zijn de laatst bekend gemaakte resultaten die zo door middel van een duidelijke electorale fraude van Juan Orlando Hernandez  de “winnaar “.

Op 4 december deelde de kieswaarnemersmissie van de EU in een persconferentie mee deze resultaten niet te zullen erkennen en akkoord te gaan met de herziening en hertelling van de stemmen in aanwezigheid van de Alliantie van de Oppositie en vertegenwoordigers van internationale instellingen. Ook de OAS adviseert de hertelling van 5200 kiesakten die ingevoerd werden na de onderbreking van 26 november.

De situatie in Honduras evolueert snel en in de loop van 4 december keerde ongeveer twee derde van de politiemacht waaronder het bataljon Cobra  zich tegen Juan Orlando Hernandez  door nog verder te weigeren het eigen volk te onderdrukken. Alleen  het leger staat nu nog aan de kant van Juan Orlando Hernandez ,deze situatie is daarom niet minder explosief en gevaarlijk omdat het leger nu eens te meer een losgeslagen moordende machine dreigt te worden in de handen van een wanhopig iemand.

Als België echt zo een eerlijke bepleiter van de wereldwijde democratie is zoals ze steeds beweert te zijn dan kan ze dit nu laten zien én aan de wereld én aan de Hondurese bevolking door :

- er bij de Europese Unie op aan te dringen dat ze er samen met de andere betrokken internationale instellingen zoals de OAS en de VN voor pleit dat er een hertelling komt van de 5200 stemmen die ingevoerd werden na de onderbreking van 26 november én dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de eventuele staatsbetrokkenheid bij de electorale fraude van 26 november 2017.  

- er mee op aan te dringen dat de huidige staat van beleg in Honduras wordt opgeschort en dat het recht op vreedzaam protest gerespecteerd wordt. 

- de mensenrechten van de Hondurese bevolking op de eerste plaats te zetten en hen te steunen in hun strijd tegen electorale fraude, intimidatie, vervolging en dictatuur.

- middelen vrij te maken voor de ondersteuning en werking van Hondurese mensenrechtenorganisaties die deze strijd mee vorm geven.

- er op aan dringen dat de mensenrechten van de politieagenten gerespecteerd worden die weigeren nog langer de eigen bevolking te onderdrukken en de avondklok in de straten te controleren.

- er op aan dringen dat de  militarisering stop : terugtrekken van de militaire te basis van de Verenigde Staten, die bijdraagt aan de militarisering van het continent en het vooruitzicht  op  democratische vrede op het continent vernietigt.

- er op aan dringen dat de repressie door het huidige Hondurese regime stopt en dat de speciale Militaire Politie ontbonden wordt .

- er blijven op aandringen dat de rechten van inheemse volkeren (inclusief de Garifuna-gemeenschappen) en boerengemeenschappen die de verdediging en bescherming van collectieve gronden, land, water en moeder aarde op zich nemen gerespecteerd worden ;

- de mensenrechten eindelijk voorrang te geven en de bestaande handels- en investeringsverdragen  op te schorten  om zo de nodige prioriteit te geven aan de bescherming van het milieu, de volksgezondheid en de zekerheid van de bevolking.

Wij eisen dat er een einde komt aan de straffeloosheid van de  multinationals en dat er rechtvaardigheid komt in de zaak van Berta Caceres;

We veroordelen het Europees beleid van twee maten twee gewichten dat enerzijds Venezuela beschuldigt van schending van de mensenrechten maar zelf afziet om de gewelddadige repressie van de Hondurese regering tegenover haar eigen burgers in vraag te stellen.