Dexia Israël stopt financiering illegale kolonies

Ma'an News Agency publiceerde dit persbericht over de Dexia campagne.


De Belgisch-Franse bankgroep Dexia heeft aangekondigd dat haar Israëlische dochteronderneming de financiering van illegale Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden zal stopzetten.


Deze aankondiging is het resultaat van een maandenlange campagne in België. Deze campagne, gesteund door NGO’s, politieke partijen, lokale overheden, vakbonden en andere organisaties, eist de stopzetting van de financiering van kolonies in de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem.

In de verklaring zegt het management van de bank dat de financiering van deze kolonies tegen de ethische code van de bank ingaat, en dat ze daarom zal stoppen met het toekennen van leningen aan kolonies.

Een Belgische bank die Israëlische kolonies financiert

In 2001 kocht Dexia Group de Israëlische bank Otzar Hashilton Hamekomi en veranderde de naam in ‘Dexia Public Finance Israel’. Evenals andere dochterondernemingen is Dexia Israel gespecialiseerd in het financieren van gemeentebesturen en andere lokale overheden.

Pas in oktober 2008 ontdekken enkele Belgische organisaties dat Dexia Israel niet enkel gewone Israëlische gemeenten financiert, maar dat de bank ook fondsen verleent aan illegale kolonies in de Palestijnse gebieden. In een officieel document van de Knesset (het Israëlische parlement) bevestigt de directeur van Dexia Israel, Mr. David Kapah, dat de bank tussen 2003 en 2007 inderdaad kredieten heeft verstrekt aan zeven kolonies en drie regionale overheden in de Westelijke Jordaanoever.

Dit betekent de start van een snel groeiende campagne in België. Verenigd onder de slagzin ‘Israël koloniseert, Dexia financiert’ kent de campagne haar eerste successen. Vanaf dan worden petities opgestart, parlementsleden ondervraagd en lokale acties georganiseerd. Erg belangrijk voor de campagne is de steun van lokale overheden zoals gemeentebesturen en provincies, omdat zij een belangrijke aandeelhouder zijn van de Dexia Group.

Vandaag bestaat het actieplatform uit 61 organisaties, verzamelde het al meer dan 4000 handtekeningen, en tekenden al 29 lokale overheden een motie. Allemaal vragen zij dat Dexia de relaties met de kolonies verbreekt en dat de bank onmiddellijk ophoudt met het financieren van de bezetting.

Dexia: ‘Schuldig, maar we zullen het niet meer doen’

Gedurende verschillende maanden weigerden de Belgische overheid en het bestuur van Dexia elke reactie op de eisen van het actieplatform. Maar naarmate de campagne meer aandacht kreeg in de media en de druk begon te stijgen, veranderde er iets. Op 13 mei 2009 was het actieplatform in staat om haar eisen kracht bij te zetten op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Dexia Group in Brussel.

Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia, zei in zijn antwoord dat Dexia inderdaad kredieten heeft verleend aan Israëlische kolonies. Hij benadrukte dat er sinds september 2008 echter geen nieuwe leningen meer zijn verstrekt aan deze of andere kolonies.

Dehaene verklaarde dat er ook in de toekomst geen nieuwe leningen meer zullen worden toegekend aan Israëlische kolonies. Hij voegde er aan toe dat de leningen en kredieten die in het verleden zijn verleend contractueel gebonden zijn aan hun termijn, maar dat ze na afloop hiervan niet vernieuwd of vervangen zullen worden.

“In het verleden,” zei Dehaene op de vergadering, “heeft Dexia Israel voor een bedrag van 5 miljoen Euro leningen gegeven aan de kolonies, dit kwam overeen met slechts 1% van het volledige budget van Dexia Israel.” Hij voegde daar aan toe dat “De leningen aan de gemeente Jeruzalem zijn daar niet bij inbegrepen zijn, omdat Dexia Group vindt dat Jeruzalem geen bezet gebied is.”

Jeruzalem

De internationale gemeenschap denkt daar echter anders over, en het geannexeerde Oost Jeruzalem wordt gezien als bezet gebied dat bij de Westelijke Jordaanoever hoort. Nadat Israël Oost Jeruzalem in 1967 unilateraal annexeerde, verklaarde de VN Veiligheidsraad in resolutie 252 dat de “[VN Veiligheidsraad] vindt dat alle wetgevende maatregelen door Israël, inclusief onteigening van land en de eigendom daarop, wat neigt naar verandering van de wettelijke status van Jeruzalem, ongeldig zijn en die status niet kunnen veranderen.”

In 1980 verklaarde Israël dat Jeruzalem, met inbegrip van Oost Jeruzalem, de hoofdstad van Israël is. In datzelfde jaar nam de VN Veiligheidsraad resolutie 476 aan, waarin de Veiligheidsraad “Herbevestigt dat alle wetgevende en administratieve maatregelen en acties ondernomen door Israël, de bezettende macht, die het doel hebben om het karakter en de status van Jeruzalem aan te passen, geen legale geldigheid hebben en een flagrante schending betekenen van de Conventie van Genève betreffende de bescherming van burgers in tijden van oorlog; en een ernstig obstakel vormen voor het bereiken van een omvattende, rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden Oosten.”

Daarom werkt Dexia door haar financiële steun aan de gemeente Jeruzalem ook mee aan de kolonisering van Palestijns Oost Jeruzalem.

Dehaene voegde aan zijn antwoord ook nog toe dat de activiteiten van Dexia Israel niet meer tot de ‘core business’ van Dexia behoren, en dat de aandeelhouders daarom ook niet moesten verschieten als Dexia Israel ooit verkocht wordt.

De campagne heeft zijn eerste resultaten bereikt maar dit is niet het einde

Het actieplatform ‘Israël koloniseert, Dexia financiert’ ziet de aankondigingen van het bestuur van Dexia als een eerste overwinning. Toch zegt woordvoerder Mario Franssen dat de campagne onverminderd voort zal gaan, tot Dexia officieel verklaart – en het bewijs voorlegt- dat elke financiering van kolonies compleet wordt stopgezet, inclusief de financieringen van Jeruzalem.
“Wij vragen nog steeds een totale en onverwijlde verbreking van de banden tussen Dexia en de kolonies, ” zegt Franssen, “Dexia is nog steeds schuldig aan het financieren van de bezetting, en dat moet stoppen.”

Dexia Israel stops financing Israeli settlements - By Martijn Lauwens

 

3 oktober 2009: Actie aan dexia-filialen

De lidorganisaties van de campagne hebben beslist dat de beslissing van Dexia onvoldoende is.
Het platform roept op om op zaterdag 3 oktober 2009 actie te voeren aan zo veel mogelijk Dexia-filialen.
Alle info vind je hier: http://www.intal.be/nl/stop-de-financiering-van-de-israelische-kolonisering-door-dexia.
Je vindt er ook alle informatie als je in je eigen dorp/stad een actie wil opzetten.

mariof