Dexia en de Israëlische kolonies: Inleiding

Hoe en waarom investeert Dexia in de Israëlische kolonies?


Otzar Hashilton Hamekomi is de naam van een spaarbank die in 1953 gesticht werd om de Israëlische nederzettingen te financieren. Nu heet deze bank Dexia Israel Public Finance Ldt. Zij heeft haar basis in Tel Aviv en verleent kredieten aan talrijke gemeenten van de Joodse Staat.


Otzar Hashilton Hamekomi is de naam van een spaarbank die in 1953 gesticht werd om de Israëlische nederzettingen te financieren. Nu heet deze bank Dexia Israel Public Finance Ldt. Zij heeft haar basis in Tel Aviv en verleent kredieten aan talrijke gemeenten van de Joodse Staat.

In november 1999 verkreeg de groep Dexia – en meer in het bijzonder de franse bank Dexia Crédit Local [1] - 9% van het kapitaal van de Israëlische bank, Otzar Hashilton Hamekomi.

In 2001, wordt deze bank, die tot dan toe gecontroleerd werd door de openbare macht, geprivatiseerd. Dexia SA verovert de markt en verkrijgt 40% [2] en vervolgens in een tijdspanne van twee jaar 60% van zijn kapitaal. Zij wordt dus veruit de grootste aandeelhouder. [3]

Sinds november 2008 onthult de actiegroep Dexia Out Of Israël dat deze bank investeert in de Israëlische nederzettingen gebouwd in de bezette Palestijnse gebieden. Waarom doet deze bank dergelijke investeringen? Hoe heeft men dit ontdekt? Kan dit veroordeeld worden door het internationaal recht? Hier volgen enkele elementen die hierop een antwoord geven. Dit artikel bestaat uit drie delen.

Dexia en de Israëlische kolonies : Deel 1

Dexia en de Israëlische kolonies : Deel 2

Dexia en de Israëlische kolonies : Deel 3 en besluiten

Chronologie van de campagne  "Israël koloniseert, Dexia financiert"

Nota's
1.Dexia: Jaarrapport 1999.
2.Dexia: Jaarrapport 2001.
3.Dexia Lokaal Krediet: Jaarrapport 2003.