Campagne Dexia: We hebben een stap vooruit gezet maar de campagne gaat verder


Na de antwoorden van de directie van Dexia Groep tijdens de Algemene Vergadering van 13 mei 2009, is het tijd om een eerste bilan op te maken en de perspectieven te geven voor de campagne “Israël koloniseert - Dexia financiert”.


De campagne gaat vooruit

De campagne die de leden van het platform gevoerd heeft vond een grote weerklank. Jean-Luc Dehaene en Pierre Mariani moesten erkennen dat de kredieten die aan de Israëlische kolonies zijn toegekend tegenstrijdig zijn met de ethische principes van “hun groep”. Ze hebben de vertegenwoordigers van het platform ontvangen en hebben erkend dat de druk op “hun bank” reëel was. Tot slot heeft onze delegatie nota genomen van de expliciete wil van Dexia om de kolonies niet verder te financieren.

Zijn we met deze verklaringen aan het einde van deze campagne gekomen? Het antwoord is neen.

Het platform verzet zich tegen het feit dat Israël en zijn leger Palestijnse grond bezetten, annexeren en plunderen door er kolonies in te planten of uit te breiden. Ons doel als militanten is om onze regeringen, medeburgers en meer speciaal de Dexia Groep deze bezetting te laten verwerpen, deze te boycotten en zich ertegen te verzetten in plaats van die te steunen en mee te werken aan de normalisering ervan.

Wat heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia gezegd?

Op 13 mei 2009 heeft de Dexia Groep zijn Algemene Vergadering gehouden. Hieronder de antwoorden van Mr. Dehaene op de vragen van een lid van het platform, Mr. Philippe Pourbaix. (De vragen zijn in bijlage toegevoegd.)

“[...] In het verleden zijn er leningen geweest bij de betwiste entiteiten (sic). Het bedrag is 5 miljoen euro. ... Deze kredieten werden allemaal toegekend voor september 2008. Sinds 2008 werd geen enkel krediet toegekend.[...]

[...] Het krediet voor Jeruzalem zit niet in de 5 miljoen. Het kan ook niet betwist worden op dezelfde basis.[...]

[...] De toegekende kredieten, als bankinstelling kunnen wij daar moeilijk een eind aan maken van de ene dag op de andere want er is een contractuele band. Ze zijn in 'runoff' en zullen eindigen, zullen niet vernieuwd worden door nieuwe kredieten want sinds september 2008 hebben we geen nieuwe kredieten toegekend en ook niet de bedoeling dit te doen. Dit in navolging van onze ethische code die we wensen na te leven.[...]” (Beluister het antwoord van Dexia.)

Kunnen we hiermee tevreden zijn?

“In het verleden zijn er leningen geweest bij de betwiste entiteiten”
Mr. Jean-Luc Dehaene weigert de term “kolonie” te gebruiken, een term die nochtans door de Verenigde Naties gebruikt wordt in verschillende resoluties. Het zij zo! Laat ons dan maar de term “entiteit” gebruiken.

Voor Mr. Dehaene zijn die “entiteiten” alleen maar “betwist” d.w.z. dat over hun status gediscussieerd wordt. Niets is minder waar ...

Waarom de term “betwist” gebruiken? Voor de overgrote meerderheid van de planeet zijn die kolonies illegaal, strijdig met het International Recht, en roept men op om ze te ontmantelen. De resolutie 446 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan niet duidelijker zijn. Het gaat niet zomaar over een betwisting. Het gaat niet over een penalty toegekend in een voetbalmatch. Het debat is veel fundamenteler. Gedurende de Apartheid in Zuid-Afrika spraken sommigen over een illegaal regime (en dit conform met de resolutie 191 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties), anderen spraken over een “betwisting”. In welk kamp zou de Dexia Groep zich gesitueerd hebben? Als zij over de kolonies spreekt neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia de taal van de bezetter over. Op de site van het Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de Israëlische aanwezigheid in de Westelijke Jordaanoever “disputed” genoemd.

Volgens Jean-Luc Dehaene kan de Israëlische aanwezigheid in Jeruzalem niet “op dezelfde basis betwist worden”.
Opnieuw is zijn woordkeuze verkeerd. Voor Israël, bezet (of beheert, om het met hun woorden te zeggen) de zionistische staat de Westelijke Jordaanoever, maar heeft het Oost-Jeruzalem aangehecht in 1967. Voor Israël maakt het oostelijk deel van de stad deel uit van zijn eeuwige en ondeelbare hoofdstad.... Maar deze annexering is niet erkend door het Internationaal Recht, noch door mensenrechtenorganisaties en zeker niet door de Palestijnen.

De Verenigde Naties veroordelen de bezetting van alle Palestijnse gebieden gelegen buiten de Groene Lijn, inbegrepen Oost-Jeruzalem. De resoluties 476 en 478 zijn hierover heel duidelijk. Staan Jean-Luc Dehaene en Pierre Mariani aan de kant van de kolonisatoren of van de grote meerderheid van Landen, organisaties, individuen en internationale instellingen die de Israëlische bezetter veroordelen?

Tot slot legt Mr. Dehaene uit dat de kredieten toegekend vóór september 2008 niet van vandaag op morgen kunnen verroken worden. Nochtans kan men zich het volgende afvragen: Als de partij die van de investeringen geniet een “entiteit” is waarvan het bestaan en de activiteiten illegaal zijn voor het Internationaal Recht, of het dan niet wettelijk is een einde te stellen aan die contracten? Primeert het Internationaal Recht niet op andere rechtsvormen?

Wat vragen we?

Tijdens de evaluatie-vergadering van 19 mei heeft het platform besloten met de campagne verder te gaan tot dat de Dexia Groep en zijn bestuurders:

  1. erkennen dat de Israëlische kolonies die ingeplant zijn in de Palestijnse gebieden illegaal zijn en een hinderpaal vormen voor de vrede.
  2. erkennen dat de stad Jeruzalem, zoals de Israëli’s die georganiseerd hebben, illegaal is want hij heeft het oostelijk deel van de stad ingepalmd. Deze zone mag dus geen financiering ontvangen van de Dexia Groep.
  3. erkennen dat de toelating aan een van hun filialen om de Israëlische kolonies te financieren een grote fout was en hun excuses aanbieden voor de schade die de financieringen hebben veroorzaakt.
  4. de banden verbreken (al dan niet contractueel) met alle “entititeiten”, gemeenten, ondernemingen, particulieren, enz... die meewerken met de Israëlische bezetting van Palestina.
  5. de bewijzen leveren dat de activiteiten van haar Israëlische filiaal hieraan voldoen.

Het platform eist trouwens dat de Belgische federale, regionale en gemeentelijke instanties, als aandeelhouders van de Dexia Groep, alle maatregelen nemen opdat de vermelde eisen zo snel mogelijk worden doorgevoerd.
 

Je kan de campagne steunen door de online e-mail petitie te tekenen en alles op de voet volgen in het artikel 'Chronologie van de campagne'.

 

Vertaald door: 
Hubert Hedebouw

BijlageSize
20090513_vragen_av_dexia.pdf75.56 KB