Belgische vredesactivisten gaan vrijuit

Foto: Luis

8 vredesactivisten, waaronder 3 Belgen, werden in Engeland vervolgd voor een geweldloze actie. Ze blokkeerden in september vorig jaar gedurende meerdere dagen de toegang tot een internationale wapenbeurs. Op 15 april werden ze vrijgesproken. We deden een interview met Luis, één van deze 3. Hij is activist bij Vredesactie en actief bij intal sinds jaren.


Dag Luis, hoe kom je terecht in Engeland voor een actie?

De organisatie CAAT had een uitnodiging gestuurd naar Vredesactie en Agir pour la Paix om elkaar eens te ontmoeten en mogelijke samenwerkingen te bespreken op vlak van acties rond wapenhandel. CAAT, Campaign against Arms Trade, is een vereniging die al tientallen jaren rond wapenhandel werkt in het Verenigd Koninkrijk. We besloten op de uitnodiging in te gaan en hen te vervoegen tijdens een van hun belangrijkste actiemomenten van het jaar: de Londense wapenbeurs.

De DSEI wapenbeurs vond plaats van 15 tot 18 september en is één van de grootste van de wereld. We kwamen samen met activisten van verschillende sectoren met slechts één doel: gedurende de periode van de opbouw en de beurs zelf : zoveel mogelijk sensibiliseren over wapenhandel, en de wapenbeurs en haar opbouw zoveel mogelijk te belemmeren. Ik vond het boeiend te zien dat verschillende groepen activisten verenigd waren : activisten van de beweging tegen het TTIP, klimaatactivisten, activisten van solidariteitsbewegingen met Palestina. We waren met honderden en de acties waren heel gevarieerd.

Wij namen deel met 3 Belgen. We beslisten om samen een van de toegangswegen tot de beurs te blokkeren door op de weg te gaan liggen en ons aan elkaar vast te maken. We hebben er 3 a 4 uur gelegen, en zo de toegang toch enkele uren kunnen tegenhouden.

En dan kwam de politie?

De Britse politie was inderdaad aanwezig. Ze probeerden ons mondeling te overtuigen om onze actie te beëindigen, maar ze hebben ons niet echt 'verplaatst' omwille van onze fysieke veiligheid. Er bestaat daar een speciale eenheid voor, die pas 3u later terplekke was.
Toen de speciale eenheid arriveerde werden we losgemaakt en gearresteerd. We werden naar een commissariaat gebracht, waar een proces verbaal werd opgemaakt. Na 3 uur in de cel werden we vrijgelaten, met de boodschap dat we zouden worden gedagvaard voor “bewuste belemmering van de weg”. Er waren nog andere arrestaties, dat hebben we achteraf gehoord: met 8 hadden we dezelfde aanklacht.

Terug in België hebben we een Britse advocaat gezocht met expertise in de verdediging van activisten. In november gingen we een eerste keer naar Engeland voor een hoorzitting. Onze zaak kwam uiteindelijk voor van 11 tot 15 april. Op maandag 11 april begon ons proces. De aanklager beschuldigde ons van 3 feiten: gebruik maken van geweld, schadeberokkening, en inbreuk van privé-terrein. De rechter is vooral ingegaan op de eerste 2 feiten, omdat dit de argumenten waren die het meest waren ontwikkeld. De rechter oordeelde dat onze actie een geweldloze actie was, en er geen schade werd berokkend.

Het Britse rechtsysteem laat toe dat een wet overtreden wordt om een grotere misdaad tegen te gaan. De rechter heeft dus geoordeeld in ons voordeel om politieke redenen. Het is een precedent dat een strafrechtbank geweldloze actie erkend als een manier om onze democratische rechten te versterken.

Waarom deze wapenbeurs en waarom deze actie?

De DSEI wapenbeurs is één van de grootste van de wereld. Er komen vertegenwoordigers van de wapenindustrie wereldwijd. Er worden wapenproducten verkocht, van geweren en tanks tot gevechtsvliegtuigen en zelfs oorlogsschepen. De beurs wordt heel druk bezocht. In 2015 waren er zo'n 30.000 bezoekers waaronder vertegenwoordigers van regimes die mensenrechten schenden en landen in oorlog.

We zien onze actie als een solidariteitsactie voor alle volkeren in de wereld. Deze wapens worden gekocht door repressieve regimes om hun bevolking te onderdrukken, om mensen te martelen, om oorlog te voeren, om mensen te doden met bommen. We vinden het onverantwoord dat deze handel op zo'n grote schaal plaats vindt. Israël had een centrale plaats op de beurs om haar wapens en technologie aan te prijzen, 'getest' op de bevolking in Palestina. Saoudi-Arabië is er een trouwe klant. De lijst is te lang om op te noemen. Er is geen enkele transparantie van in wiens handen deze wapens terechtkomen, en waarvoor ze worden gebruikt. We zagen het als onze plicht om deze wapenbeurs zo veel mogelijk te hinderen in het belang van de mensenrechten.

Hoe zie je de relevantie van je actie voor België?

Als we kijken naar onze Belgische Defensie die recent haar plannen bekend maakte, lijkt het op een boodschappenlijstje waarvan vooral de wapenindustrie beter wordt. Er is geen defensiebeleid. In plaats van na te denken over hoe we echt kunnen bijdragen aan vrede in de wereld, kopen we nieuwe vliegtuigen die dienen om te gaan bombarderen. Een rekening van ongeveer 15 miljard euro die zal worden doorgeschoven naar de volgende twee regeringen. 15 miljard die niet gebruikt zal kunnen worden in onderwijs, cultuur, gezondheid. Dat is toch volledig absurd? We zouden zoveel constructieve zaken kunnen doen met dat geld. We zouden een voorbeeldrol kunnen spelen als land op gebied van diplomatie, conflictbemiddeling. We hebben zo lang meegewerkt aan een ontmijningsprogramma van de VN in Libanon. Jammer genoeg wordt dit stopgezet. Onze regering maakt de keuze van oorlog, en geen van vrede. Daar moeten we als vredesactivisten over wakker liggen.

Je engageert je dus ook in België rond dat thema?

Ik ben actief bij intal, en bij Agir pour la Paix. We maken allebei deel uit van het campagneplatform #geengevechtsvliegtuigen. Samen met verschillende andere organisaties uit het Belgische middenveld roepen we op voor vrede, en niet voor oorlog. Daarnaast ben ik heel actief met directe acties ook in België. Ik geloof daar sterk in. Ik zal alvast ook opnieuw te vinden zijn op de volgende wapenbeurs in London. Jullie zijn welkom om mee te gaan.

Veel succes!

Bekijk onderaan ook een filmpje gemaakt door RT UK