Als vrijwilliger naar het WSF (Wereld Sociaal Forum)

Bij de eerste editie in 2001 in het Braziliaanse Porto Alegre waren er 20.000 deelnemers, bij de tweede 50.000 en bij de laatste in India 100.000. Ook op het zesde WSF worden er weer veel deelnemers verwacht. Het WSF vindt voor het eerst op drie locaties plaats. Eind januari is er het eerste onderdeel van het WSF in Bamako in Mali en aansluitend is er het tweede deel in Caracas, Venezuela. Het derde onderdeel is in maart in Karachi, Pakistan.


Wat is het WSF
Het Wereld Sociaal Forum (WSF) wordt jaarlijks gelijktijdig georganiseerd met het Wereld Economisch Forum (WEF).
Op het WEF, gehouden in Davos (Zwitserland), vergaderen de grote multinationals met nationale regeringen, het Internationaal Muntfonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie. Deze elite bestuurt de wereld volgens een economische logica van groei en winstmaximalisering. Er worden afspraken gemaakt om kapitaal in eigen handen te houden en nóg verder te vergroten.
Het WSF is hiervan de tegenhanger. De bedoeling is de wereld te tonen dat er een zeer brede internationale beweging bestaat die zich tegen deze "logica" verzet. Bovendien wil het WSF symbool zijn van een alternatieve weg. Het is een open ontmoetingsruimte voor iedereen die deel wil uitmaken van dit verzet. Ervaringen worden uitgewisseld, contacten gelegd, strategieën ontwikkeld.

Een groeiend verzet
Bij de eerste editie in 2001 in het Braziliaanse Porto Alegre waren er 20.000 deelnemers, bij de tweede 50.000 en bij de laatste in India 100.000. Ook op het zesde WSF worden er weer veel deelnemers verwacht. Het WSF vindt voor het eerst op drie locaties plaats. Eind januari is er het eerste onderdeel van het WSF in Bamako in Mali en aansluitend is er het tweede deel in Caracas, Venezuela. Het derde onderdeel is in maart in Karachi, Pakistan.
Ikzelf droom er al een tijd van om eens te kunnen deelnemen aan zo'n forum. De strijd (want dat is het écht) tegen "de macht van het geld" kan in de dagelijkse praktijk soms zwaar en ontmoedigend zijn. Dit heb ik zelf reeds een paar keer kunnen zien en ervaren. Maar tegelijkertijd maken deze ontmoedigingen je nog kwader. Het Wereld Sociaal Forum biedt de mogelijkheid om uiting te geven aan deze "kwaadheid" en om moed en inspiratie op te doen. Zich begeven tussen zo'n enorme massa mensen die zich allemaal op een of andere manier inzetten om een andere wereld mogelijk te maken, moet dan ook een heel sterke en unieke ervaring zijn!

Als vrijwilliger naar Caracas
Via Intal wordt het WSF voor mij nu werkelijkheid. Ik zal er namens Intal spreken over 3 thema's. Ten eerste over de millenniumdoelstellingen: is dit de weg naar ontwikkeling of moet het anders? Ten tweede over het effect van oorlog en bezetting op de gezondheidstoestand van een hele bevolking, meer specifiek die van Irak. Ten slotte wil ik een voorbeeld geven van verzet in België. Zo heeft Geneeskunde voor het Volk blootgelegd dat de farmaceutische industrie enorme winsten maakt op de nek van de ziekteverzekering en van de patiënten. Het Kiwimodel biedt hiervoor een oplossing. Hier rond voeren zij nog steeds campagne o.a. door petities op te halen.
Ik hou jullie op de hoogte!