Algemene Vergadering: Dexia blijft illegale kolonies financieren

Israëlische Nationale Bank blokkeert verkoop van Dexia Israël


Op woensdag 9 mei 2012 ging het platform "Israël koloniseert - Dexia financiert" al voor de vierde keer op rij naar de Algemene Vergadering van Dexia. Conclusie? Dexia volhardt in de boosheid. Er zijn nog steeds geen vooruitzichten op een oplossing waarbij Dexia de banden met de bezetting effectief verbreekt.


In 2011, na meer dan 2 jaar campagne voeren zonder concrete oplossing, maakte het platform "Israël koloniseert - Dexia financiert" zijn standpunt meer dan duidelijk op de Algemene Vergadering van Dexia. 45 activisten waren aanwezig en er werden meer dan 30 vragen gesteld. (Lees hier het verslag). De grote aanwezigheid leek op het eerste zich ook resultaat te hebben. Zo kondigde voorzitter Dehaene aan dat Dexia Israël zou verkocht worden voor de zomer, van 2011 wel te verstaan.

Ondertussen is er veel verandert bij de Dexia Holding (lees hier het artikel). Maar de band tussen Dexia en Dexia Israël is nog steeds intact. Logisch dus dat het platform opnieuw naar de AV trok maar dan met een andere aanpak. Alle aanwezige aandeelhouders kregen een flyer bij het binnenkomen en verschillende activisten bereidden een vraag voor in naam van de 84 lidorganisaties van het platform.

De focus: Waarom is Dexia zijn belofte van vorig jaar niet nagekomen? Vindt Dexia de financiering van de illegale kolonies geen probleem, noch op ethisch, noch op het vlak van het internationaal recht? Wat is de stand van zaken van de verkoop?

Israëlische Nationale Bank

In zijn antwoord kwam Dehaene niet veel verder dan herhalen wat hij eerder al zei: "Er werden geen nieuwe leningen meer gegeven sinds juni 2008 (klopt niet, we weerlegden deze bewering al in 2010), en we zijn nog steeds op zoek naar een koper en doen er alles aan om die te vinden (heel hard zoeken ze niet als je weet dat ze al 3.5 jaar de tijd hebben gehad sinds het begin van de campagne).

Tot slot gaf hij toch nog een nieuwtje mee. In de zomer van 2011 was er blijkbaar een akkoord met een andere bank voor de verkoop van Dexia Israël. De verkoop werd echter niet goed gekeurd door de Israëlische Nationale Bank. Over het hoe en waarom ervan kregen we echter niets te horen.

Dexia debacle

Natuurlijk lag de focus van de AV bij het algemene beleid bij Dexia dat geleid heeft tot het bijna failliet van de Holding en de jarenlange kosten die de Belgen nog zullen moeten ophoesten om de redding ervan te financieren. Dit maakt dat de AV zeer geanimeerd was met tussenkomsten van de vakbonden uit België en Frankrijk, beleggers uit Frankrijk, Luxemburg en Frankrijk en verschillende institutionele aandeelhouders zoals de Vlaamse Overheid. (Lees meer over de algemene situatie bij Dexia op www.dewereldmorgen.be) Toch maakte de reactie van Dehaene op onze vragen duidelijk dat het belangrijk is dat we op dezelfde nagel blijven slaan en onze eis steeds opnieuw op tafel leggen. Tot Dexia alle banden met de bezetting van Palestina verbreekt.

In de pers:
FR: Dexia prête toujours aux colons
NL: Dehaene en Mariani vertrekken voor juli bij Dexia


 
BijlageSize
20120509_flyer_FR_en_NL.pdf238.52 KB