Trump en de feiten achter het discours

Foto: Creative Commons

Op 19 september sprak Amerikaans president Donald Trump de Algemene Vergadering van de VN toe. In plaats van de gemoederen te bedaren in het conflict met Noord-Korea sprak hij straffe taal, waarop de Noord-Koreaanse leiders reageerden “Trump is een blaffende hond en wij zijn niet bang van blaffende honden”.


Hoe wereldvreemd en onverantwoordelijk naïef kan men zijn? Vanuit hun ivoren toren denken dat ze de sterkste zijn, en aan spierballen gerol doen. Ze zouden er toch goed aan doen de feiten te bestuderen. Kim Il Trump is de leider van een natie die bijt, bijt en doorbijt.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een wereldleider publiekelijk verklaart dat hij bereid is een andere natie te vernietigen. Over vernietiging gesproken heeft de VS wel al wat op haar palmares. Zo heeft ze de Irakese natie grotendeels vernietigd (1), zonder toestemming van de Verenigde Naties. Niet met nucleaire wapens, maar met een embargo en bombardementen die zeven maal de kracht hadden van de bom op Hiroshima.

Een artikel uit de Washington Post van 23 juni 1991 (2) citeerde ambtenaren van het Pentagon die toegaven dat de Amerikaanse bombardementen niet enkel gericht waren op militaire doelwitten, maar dat de VS "haar strategische doelen wilde bereiken in de Perzische Golf door op grote schaal de Iraakse samenleving uit te schakelen en opzettelijk grote schade toe te brengen aan het vermogen van Irak om zich te herstellen als een industriële samenleving". 

Professor Ian Roberts van de London School of Hygiene and Tropical Medicine benoemde het  opzettelijk bombarderen van watervoorziening, sanitaire installaties, rioleringssystemen en elektriciteitscentrales als een vorm van biologische oorlogsvoering, met epidemieën zoals tyfus en cholera, diarree, hepatitis als gevolg. De Verenigde Staten waren bereid om 3.000 miljard dollar te investeren in deze vernietigingsoorlog. Dat komt neer op ongeveer 100 keer het bruto nationaal product van Noord-Korea. De Verenigde Staten besteden per jaar zo'n 580 miljard dollar om hun militaire slagkracht te versterken.

De Verenigde Staten beheren zo'n 900 militaire basissen in de wereld. Ze hebben basissen in Zuid- Korea, Japan, op het eiland Guam enz enz. Dit zijn permanente basissen. Daarnaast zijn er troepen actief wereldwijd en is het het enige land dat met haar 10 vliegdekschepen de wereldzeeën kan beheersen.

De Verenigde Staten hebben een massavernietigingsarsenaal van 6.800 nucleaire wapens, en hebben  in het verleden getoond dat ze bereid zijn die ook in te zetten.

In Hiroshima werden op één minuut 70.000 mensen gedood. De gevolgen werden onmiddellijk gedocumenteerd. Hoe cynisch om het dan drie dagen daarna nog eens over te doen op Nagasaki. Tot vandaag sterven kinderen aan de gevolgen van straling. Sinds 1959 werden zo'n 2,5 miljoen overlevenden behandeld voor alle soorten van kanker. (3)

Kim Il Trump heeft het Startverdrag dat Obama afsloot met Rusland om het aantal nucleaire wapens te beperken opgezegd. In plaats van te werken aan het afbouwen, wil hij het nucleaire wapenarsenaal van de VS vergroten en moderniseren.

Lukas De Vos, ex- buitenland journalist bij de VRT stelt enkele pertinente vragen op de redactie "Waarom mag Noord-Korea niet wat de VS wél mag?". Wie is Washington om andere landen te verbieden om hetzelfde wapenarsenaal te ontwikkelen? Wie is Washington om terechtstellingen aan te klagen als de doodstraf in de meeste staten nog steeds wordt uitgevoerd? Wie is Washington om de armoede van de plattelandsbevolking aan te klagen als het zelf ruim 20 % burgers in nood heeft?

Pyongyang beschuldigt de VS ervan “het grootste arsenaal van kernbommen” te hebben opgeslagen in Zuid-Korea sinds 1957 “er zouden 1.720 tuigen klaarliggen”. En Washington bouwt in Phyongthaek zijn grootste buitenlandse legerbasis uit, “14,7 miljoen m², klaar tegen 2020”. De enige menselijke en rechtvaardige uitweg uit dit gevaarlijk militaire opbod, is een wereldwijd verbod op kernwapens.

De Verenigde Naties stemde in juli 2017 een resolutie om dit af te dwingen. 122 landen stemden voor, 16 onthielden zich en 38 landen stemden tegen. Had de Verenigde Naties een democratische instelling geweest, dan hadden de volkeren van de wereld die opkomen voor vrede, het gehaald.

Niet dus. De tegenstemmers doen gewoon voort, waaronder ons eigen land! Een snelle blik op welke landen er tegenstemmen: vooral welgestelde landen, waar multinationals thuis zijn die wereldwijd grondstoffen plunderen. Toeval of niet, het zijn veelal landen lid van de NAVO. (4)

Oorlog en militair opbod en de strijd voor grondstoffen

Volgens Luitenant-kolonel en militair analyst van der Touw zijn er vier ontwikkelingen die de gezamenlijke westerse veiligheid bedreigen in die zin dat ze de mogelijkheid van een gewapend conflict vergroten. Een daarvan is de toenemende strijd voor grondstoffen en de rol die zogeheten ‘scharnierstaten’ hierin vervullen. “Scharnierstaten zijn  in het bezit van of controleren de toegang tot militaire, economische of ideologische goederen. Ze zijn gevangen tussen overlappende en concurrerende invloedssferen van de grootmachten en vormen de ‘kreukelzone’ van het internationale systeem. Ook wanneer grootmachten het vermijden om openlijk en in direct gewapend conflict met elkaar te komen, zullen ze risico’s nemen om hun invloed op zulke staten te behouden. Dit leidt thans tot hybride conflicten, die verdacht veel lijken op de proxy wars van de Koude Oorlog, waarbij een grootmacht de scharnierstaat het conflict liet uitvechten onder toekenning van veelal heimelijke steun. In de wetenschap dat de invloedssferen van de grootmachten de afgelopen dertig jaar ingrijpend zijn verschoven, is het zinvol om deze scharnierstaten in het vizier te houden. De voortdurende heroriëntatie van deze staten op zichzelf vormt al een bedreiging voor de westerse belangen. Zelfs in Duitsland, waar sinds de Tweede Wereldoorlog een behoudende buitenlandse veiligheidspolitiek geldt, debatteert men openlijk over militaire inzet om de economische belangen te beschermen. Het belang dat westerse samenlevingen toekennen aan energievoorziening, verschaffing van grondstoffen en toegang tot afzetmarkten is groot. De hiermee samenhangende infrastructuur moet worden beschermd en, in extremis, worden bevochten.” (5)

Wat als niet de Amerikaanse multinationals met deze buit gaan lopen, maar de Chinese?

Korea is een doodarm land, maar heeft een enorm potentieel voor hightech-multinationals.
Volgens VRT journalist Stefaan Meerbergen heeft Noord-Korea economisch heel wat te bieden “De rijkdom van Noord-Korea, die is onzichtbaar, want ze zit onder de grond. Een fabelachtige schat. De hoeveelheden edelmetalen en mineralen is indrukwekkend. Uranium, zink, magnesium, goud, zilver… Het zit allemaal onder de grond, voornamelijk in het uiterste noorden en zuiden van het land, en biedt kansen in de hightechindustrie van flatscreens en hybride auto’s. De waarde van de bodemrijkdommen wordt geschat op 6000 miljard dollar.” (6)

China is op weg om de VS voorbij te steken als grootste wereldeconomie. President Obama wilde Azië “heroveren” via het Trans Pacific Partnership, een akkoord tussen 12 landen, met een bevolking en dus een markt van 800 miljoen mensen. Een regio die reeds 40% van de wereldhandel voor zich neemt. (7) (8)

In februari 2017 verandert Trump het geweer van schouder. Hij trekt zich terug uit de TPP-onderhandelingen en lanceert zijn “America First”- politiek. Ogenschijnlijk is dit een zich terugplooien op zichzelf. Maar tegelijk trekt Trump de militaire uitgaven op en beslist zwaar te  investeren in het militariseren van haar buitenlandse betrekkingen! “Het is een zootje. We moeten weer oorlogen gaan winnen" kondigt Kim Il Trump triomfantelijk aan. (9)

Oorlogen? Uiteraard in naam van vrijheid en mensenrechten! Terwijl hij tekeer gaat tegen de Koreaanse dictators, sluit hij een wapendeal af van 110 miljard dollar met de Saoedische dictators.

Voor Kim Il Trump rijmt vrijheid met profijt. En hiermee keert hij terug naar het Amerikaanse militarisme van na de Tweede Wereldoorlog dat eigenlijk nooit echt weg is geweest: wie geen zaken wil doen met ons, die geven we er van langs.

Wereld pas op uw tellen!
 

(1) "Irak, 25 jaar oorlog, bezetting, dood en vernieling" van Dirk Adriaensens
(2) "Allied air war struck broadly in Iraq" in Washington Post, 23 June 1991
(3) "70 jaar geleden gooide VS atoombom op Hiroshima" Laatste Nieuws
(4) "België weigert wereldwijd verbod op kernwapens te ondertekenen" op DWM
(5) "De ontwikkeling van gemechaniseerde capaciteiten" op Militaire spectator
(6) "Wil Noord-Korea ons verleiden?" op deredactie
(7) "TPP: what is it and why does it matter?" op BBC
(8) "TTIP : Wereldwijd neoliberaal offensief tegen het volk" op intal
(9) "Trump wil militaire uitgaven met 10% optrekken" op De Morgen