Oorlog en Bezetting

Release the Palestinian Activists Arrested in al-Ma’sara! (on May Day)

VREEDZAME DEMONSTRATIES TEGEN DE ILLEGALE BEZETTING EN APARTHEIDSMUUR WORDEN KEER OP KEER MET GEWELD/REPRESSIE BEANTWOORD.

WAAR ZIJN DE MENSENRECHTEN VOOR PALESTIJNEN???

IK HOOP DAT WE 13 MEI DE HIERONDER VERMELDE SLACHTOFFERS VAN DE PERVERSE MENSONTERENDE BEZETTING NIET UIT HET OOG VERLIEZEN!

MAAR LATEN WE OOK DE SOLIDARITEIT NIET VERGETEN:

De mensenrechtensector: respect voor human rights workers in de Filippijnen!

Twee maanden geleden werd ik gedurende twee weken ontvangen door Karapatan en ondergedompeld in de huidige mensenrechtensituatie. Die ‘onderdompeling’ was niet gemakkelijk. Het hoeft geen betoog: mensenrechtenwerkers worden geviseerd door het leger.

Gevolgen van de militaire bezetting op het Filippijnse platteland. Bezoek aan Carupian, Noord-Luzon.

70% van de Filippijnse bevolking zijn landbouwers. 7 op 10 zijn landloze boeren. Het dagelijkse leven van het overgrote deel van de Filipinos is hard. Daarbovenop wordt hun bestaan nog eens bemoeilijkt door de tussenkomst van militairen.

Belgische vuilmaakoperatie in Afghanistan

Zo'n 50 Belgische troepen hebben gisteren voor het eerst Afghaanse troepen vergezeld bij een "schoonmaakoperatie" in het noorden van het land, nabij Kunduz. Volgens mij gaat het hier eerder om een "vuilmaakoperatie", waarbij een illegale bezettings- en oorlogsmacht hard optreedt tegen elk gerechtvaardigd verzet van de bevolking.

Reynders, De Gucht en Dexia, een goed huwelijk

Enkele weken geleden lanceerde het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert' een on-line email-petitie onderandere gericht aan ministers Reynders en De Gucht. Afgelopen week werd duidelijk dat we noch van Reynders, noch van De Gucht veel mogen verwachten om aan de illegale financiering door Dexia van de Israëlische kolonies in Palestina iets te doen.

Chez le pharmacien: "TEVA, on n'en veut pas"

Campagne de boycott d'une firme farmaceutique israélienne.

Gewauwel, geneuzel, gezwets en gebazel

Op een vrije avond neem ik soms de kranten (De Standaard) van de voorbije 10 of 14 dagen nog eens door. Ik lees dan bij wat te lang of te zwaar was voor het vluchtige doorbladerritueel tijdens het ontbijt. Van de stapel die ik vandaag heb doorworsteld en tot oud papier heb veroordeeld, bleven me vooral twee artikels bij over - alweer - Palestina.

Les droits de l'homme version Israël.

 

 

 

Raji Sourani (Gaza): “De houding van de EU is beschamend”

Op zondag 29 maart, de vooravond van de Palestijnse Dag van het Land, sprak de Palestijnse mensenrechtenactivist Raji Sourani in de Hallen van Schaarbeek (waar later op de dag ook de moedige internationale Peace Cyclists arriveerden). Raji Sourani is advocaat en staat aan het hoofd van het Mensenrechtencentrum in Gaza. Hij gaf een opsomming van Israëlische oorlogsmisdaden - “met het verzamelen ervan hebben we in Gaza een bloeiende business, voor nog vele jaren!” - en gaf ook enkele rake concrete voorbeelden.

Health and politics do mix in Palestine

¨A very powerful determinant of Palestinian health is the State of Israel,¨ says an article in this week´s issue of The Lancet. The quote confirms that many of the Palestinians´ health problems are brought about by Israel´s policies of occupation.