Structuur


Intal is een beweging voor internationale solidariteit die geleid wordt door een Dagelijkse Leiding waarin alle lokale groepen vertegenwoordigd zijn. Het dagelijkse reilen en zeilen wordt gewaarborgd door het Nationaal Bureau. Dit Nationaal Bureau wordt gekozen door de leden van de Dagelijkse Leiding.


De lokale intal groepen zijn het hart van de beweging en bepalen zelf rond welke thema's en landen en/of regio's ze actief zijn. Dit alles binnen het ruimer intal-kader. Het intal-secretariaat, ter ondersteuning van de beweging, bevindt zich op de Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel. Om het intal-secretariaat te contacteren ga naar 'Contact'.
 
Ook lid worden van intal? Surf naar de 'Lid worden' pagina! 

LEDEN, LOKALE GROEPEN EN COMMISSIES

De intal-leden zijn georganiseerd in lokale groepen. Zij maken beweging en beslissen lokaal rond welke landen en thema's ze actief willen zijn.
Daarnaast zijn er commissies die de grote lijnen uitzetten voor de landen en thema's waarrond intal werkt, en waar campagnes en acties worden opgezet binnen het kader van de intal-visie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

De Algemene Ledenvergadering van intal is open voor alle leden en komt jaarlijks samen. Hier wordt een overzicht gegeven van de verwezenlijkingen die het afgelopen jaar door de lokale groepen & de hele beweging bereikt werden. Daarnaast worden de plannen voor het komende jaar voorgesteld en wordt er ruimte gemaakt voor (politieke) discussie.

DE DAGELIJKSE LEIDING (DL)

De Dagelijkse Leiding van intal bepaalt het kader waarbinnen de beweging in z'n geheel functioneert en is het hoogste orgaan binnen intal als beweging. Ze buigt zich vooral over zaken die relevant zijn voor alle groepen: het vormingsweekend, het startweekend voor verantwoordelijken, de campagnes, de nationale actie enzovoort. Ook de langetermijnplanning en het opmaken van het budget behoren tot de taken van de DL. De DL is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per lokale groep, de leden van het Nationaal Bureau, ankerpersonen uit regio's waar (nog) geen lokale groep is, en eventueel aanvullende personen die omwille van hun expertise uitgenodigd worden. Deze laatste hebben echter geen stemrecht.
 
De leden van de DL zijn:
Paula (Voorzitter NB)
Lars (Ondervoorzitter NB)
Mario (Secretaris)
Luis (Netwerk-verantwoordelijke NB)
Ulke (intal Antwerpen)
René (intal Turnhout)
Grégory (intal Brussel Congo)
Emilie (intal Brussel Filippijnen)
Abderahman (intal Brussel GMO)
Benjamin (intal Brussel Latijns-Amerika)
Anuschka (intal Brussel Palestina)
Antoine (Bergen)
Roeland (intal Gent)
Annelies (intal Leuven)
William (Luik)
Brecht (Hasselt)
Mohamed (Charleroi)
André (Comité de Rédaction)
Koen (ledenbeheer, gecoöpteerd)

Nationaal Bureau (NB)

Door de Dagelijkse Leiding worden 4 personen verkozen om in het Nationaal Bureau te zetelen, met als enige voorwaarde sinds 1 jaar intal-lid zijn. Het Nationaal Bureau bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester & secretaris. Zij bereiden de vergaderingen van de Dagelijkse Leiding voor, verzorgen de invulling van de Algemene Ledenvergadering en voeren de beslissingen van de Dagelijkse Leiding uit. Ook waken zij over de gezondheid van de hele beweging: zowel inhoudelijk (politiek), op het gebied van groepsdynamiek als financieel. Voor 2013 werd er door de Dagelijkse Leiding besloten om een extra persoon toe te voegen aan het Nationaal Bureau, om de overgang naar de nieuwe structuur te vergemakkelijken.
 
Momenteel bestaat het Nationaal Bureau uit de volgende leden:
Voorzitter: Paula
Ondervoorzitter: Lars
Campagnes: Luis Tinoco Torrejon
Secretaris: Mario Franssen

LID WORDEN VAN INTAL

Ook jij kan lid worden van intal. Surf naar de 'Lid worden' pagina, meld je aan, schrijf 5 euro over en iemand van intal zal contact met je opnemen. Welkom!
 
De gedetailleerde structuur van intal, met een volledig overzicht van taken, is hier te downloaden.