De geschiedenis van finca La Europa

Finca La Europa is een gemeenschapsboerderij in Las Ovejas, Sucre, in het noorden van het land. Hieronder een korte geschiedenis van de finca. (Door Ilse en Hilde.)

In de jaren '50 kregen 114 families een stuk grond van 1300 ha van de toenmalige Colombiaanse regering. Omwille van het warme klimaat teelden ze hierop onder andere rijst, tabak en yuca.

In 1971 werd de grond van de grootgrondbezitters herverdeeld, waardoor vele families naar andere regio's trokken voor de meer vruchtbare grond.

Vanaf 1980 gingen de overige families van La Finca La Europa zich samen organiseren en richtten ze een gemeenschapswinkel op. Later kwam er ook nog een schooltje en een gezondheidscentrum bij.

De jaren '90 werden gekenmerkt door geweld. De boeren probeerden zelf het eigendomsrecht te krijgen, maar dit mislukte. De boerenleiders werden vervolgd of verdreven. Ook vonden er selectieve moorden plaats. Paramilitaire groepen verdrongen volledige families en in 1998 bombardeerde het leger het gebied als reactie op de aanwezigheid van de guerrilla. Dit leidde ertoe dat 80 families van de finca vertrokken.

Van 2002 tot 2005 woonden er nog slechts 10 families in de finca. Deze werden vervolgd voor collaboratie met de guerrilla of opgepakt onder het mom van terrorisme of rebellie. Sommigen van deze processen zijn nog steeds gaande en in andere gevallen werden de mensen veroordeeld.

In 2006 verdween één van de vrouwen van de finca, van haar werd niets meer gehoord. Ook in andere dorpen of gemeentes vonden moorden plaats. Deze gebeurtenissen zijn tot nog toe ongestraft gebleven.

In 2007 – 2008 keerden enkele families vrijwillig terug naar de finca zodat ze uiteindelijk terug met 35 families zijn. Zij werden echter niet erkend als eigenaars van de grond en ondervonden veel hinder van grote bedrijven. Gemaskerde en gewapende mannen drongen met honden de finca binnen. Maar bij de burgemeester, aan wie wel eens geld werd toegestopt door de grote bedrijven, vonden de boeren geen steun.

Vanaf 2011 echter werden ze wel gesteund door Fensuagro, MOVICE, CPDH en Andas en met hun hulp werden ze in 2012 erkend als slachtoffers van het conflict en eigenaars van de grond. Sinds 2 maanden zijn ze ingeschreven op een wachtlijst voor de herverdeling van de grond, al kunnen ze niet zeker zijn van de wet, ley 1448. (Zie ook http://www.intal.be/nl/blogs/hildec/de-balans-opgemaakt-ley-de-victimas-y-restitucion-de-tierras)

Ondertussen is het aantal families op de finca terug gegroeid tot 85. Het lijkt hier kalm maar sinds het begin van dit jaar waren er al 26 bedreigingen, ranches die in brand werden gestoken en teelten die werden vernietigd. Maandelijks legt de gemeenschap een bedrag opzij om zich te kunnen verzetten tegen de repressie.

No votes yet