Verslag: actie tegen de Europese subsidies aan de Israëlische wapenindustrie

30 activisten voor het gebouw van de Europese commissie


Op 15 mei 1948 verjaagde de staat Israël 750 000 Palestijnen van hun grond. Deze 15de mei organiseerden 30 activisten van Intal, Vrede vzw en Vredesactie een actie aan het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie in Brussel om de stopzetting van de Europese subsidies aan de Israëlische wapen industrie te eisen.


Volgens Joaquim Da Fonseca, woordvoerder van de actie, zijn Elbit Systems en Israëli Aerospace Industries 2 grote bedrijven die direct betrokken zijn bji de bezetting van Palestina en de illegale onderdrukking van de Palestijnen. Deze zelfde bedrijven participeren ook aan het Europese onderzoeksprogramma FP7 voor een totaal budget van 235 miljoen euro. In een aantal projecten uit dit kaderprogramma zijn ook Belgische universiteiten betrokken(KUL, de universiteit van Namen, …). Een deel van het budget wordt dus ook betaald door de Belgische belastingbetaler.

Begin volgend jaar zal het nieuw onderzoeksprogramma Horizon 2020 van start gaan. Het is nu dus het perfecte moment om aandacht te vragen voor de eisen van de activisten, aangezien er over de toekomst van Horizon 2020 op dit moment nog onderhandeld wordt. Dit doen ze door middel van directe actie aan het gebouw van DG research and innovation van de EU-Commissie. Twee zakenmensen/activisten van Israëlische wapenbedrijven kwamen nieuwe Europese subsidies vragen terwijl buiten een hoop bebloede lijken liggen. “Wij brengen de doden waar zij mee verantwoordelijk voor zijn naar hun voordeur, terwijl er binnen wordt onderhandeld over meer subsidies. Een beetje zoals dat in het echt gebeurt.”

De activisten van Intal, Vrede vzw en Vredesactie eisen dat de Europese wetenschappelijke samenwerking met deze bedrijven wordt stopgezet, en dat er in het volgende kaderprogramma Horizon 2020 een streng ethisch criterium wordt opgelegd voor toetreding tot de Europese onderzoeksprogramma's. Dit zou moet verbieden dat bedrijven die actief betrokken zijn bij het in stand houden van de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden en de systematische schending van mensenrechten kunnen toetreden tot deze onderzoeksprogramma's. Ze vragen ook dat zowel het Europees Parlement als de Raad van Europa rekening houden met ethische basis principes als het gaat om militaire relaties met Israël van welke aard ook.

Deze actie kadert in de campagne voor een militair embargo tegen Israël, ondertekend door 25 organisaties en vraagt aan de Belgische en Europese overheden om een wapenembargo tegen Israël op te leggen. Dit embargo moet worden gehandhaafd totdat Israël zijn internationale verplichtingen nakomt.

De strijd gaat door!!!

Bekijk hier het video-verslag

Met dank voor de foto's aan Ferras Essa


No votes yet