Le blog de Vavli

Betoging in Hasselt op 10/01/09

Zaterdag 10/01/09 is er in Hasselt een korte betoging om de terreur tegen de bevolking van de Gaza aan te klagen. Vertrek om 10:00 uur op het Kolonel Dussartplein. Zeg het voort en allen daarheen !

Steunfonds Filipijnen: 25 jaar jong

Op 21 juni, midzomernacht, vierden een 30tal leden en oudleden van Steunfonds Filipijnen het 25 jarig bestaan van SFO. In de loop van die 25 jaar werd ruim 2 miljoen euro aan steun overgemaakt aan organisaties als KMU, KMP, Gabriela,...

We waren aktief betrokken bij de oprichting van FGB. Tientallen leden en sympatisanten namen deel aan een inleefreis; 3 leden werkten voor een langere periode in de Filipijnen (en drie leden bleven plakken aan een Filipino/Filipina) en het aantal info-avonden en andere sensibilserende akties is niet te tellen.

Ka Bel overleden, een groot verlies voor ons allen

Ik heb Ka Bel slechts eenmaal ontmoet, in 1987. Ka Bel gaf toen een donderende speech voor militanten van de vakbond KMU in Manila. Een speech in Tagalog, dus ik verstond er geen woord van. Maar ik was toch zwaar onder de indruk van de gedrevenheid en de grote innerlijke overtuiging die Ka Bel uitstraalde.

Syndiquer le contenu