Nieuwe uitdagingen voor de World Peace Council

Van 20 tot 21 november kwam het Uitvoerende Comité van de Wereldvredesraad (Executive Committee of the World Peace Council – WPC) samen in Guantanamo, Cuba, op uitnodiging van de Cubaanse beweging voor vrede en soevereiniteit van de volkeren. Naast de rapporten over de stand van zaken in de wereld van de regionale coördinatoren stond de discussie over de nood aan een gemeenschappelijke campagne tegen de NAVO centraal. In totaal waren er 30 afgevaardigden uit 15 landen aanwezig in Guantanamo.

De verschillende regioale coördinatoren, voor Europa is dit de Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), presenteerden een overzicht op basis van de rapporten van de lidorganisaties uit hun regio. Er waren verschillende thema's die alle regio's bezig hielden het afgelopen jaar. Zo was iedereen het er over eens dat de steeds verder uitdeinende economische crisis tot meer oorlogen en spanningen zal leiden. In alle continenten van de wereld wordt dit duidelijk.

Toenemende oorlogsdreiging

Latijns-Amerika en de Caraïben

In Latijns-Amerika en de Caraïben is de regionale integratie via de ALBA, MERCOSUR, CELAC, … een blijvende bedreiging voor de invloed van de Verenigde Staten. Met de verkiezingsoverwinning van rechts in Venezuela op 6 december van dit jaar komen ook deze samenwerkingen onder druk te staan. De resultaten van de verkiezingen in Argentinië zijn een andere recente overwinning voor rechts.

De VS-politiek tegenover Cuba, een andere steunpilaar voor de regionale integratie van het continent, faalde de laatste 50 jaar. Hoe de nieuwe, meer diplomatieke, aanpak gaat uitpakken moeten we nog afwachten. De Cubanen zijn in ieder geval niet van plan om na 55 jaar hun revolutionair project op te geven. De terugkeer van “The Cuban 5” sterkt hen net in hun overtuiging dat de economische blokkade tegen hun land ook zijn einde nadert en dat de militaire basis die de VS er in Guantanamo op na houdt, uiteindelijk ook gesloten zal worden.

Noord-Amerika

Zonder euforisch te zijn maakte de Canadian Peace Congres duidelijk dat de verkiezingsnederlaag van de Conservatieve Partij in Canada opnieuw meer mogelijkheden te creëert voor de vredesbeweging in Canada. Anderzijds is deze NAVO-lidstaat niet van plan om haar engagement binnen de NAVO substantieel te verminderen. Zo kondigde de nieuwe premier het vertrek van de Canadese jachtvliegtuigen uit Irak en Syrië aan, maar verhoogde hij tegelijkertijd zijn engagement om lokale milities te trainen tegen ISIS.

Alfred L Marder van de US Peace Council maakte op zijn beurt duidelijk dat een derde wereldoorlog voor de deur staat als we niet oppassen. De agressieve politiek van de Verenigde Staten in Oekraïne en Syrië doen deze dreiging steeds verder oplopen. Een dringende mobilisatie tegen deze oorlogsdreiging is nodig. Zijn woorden waren nog niet koud of de berichten kwamen binnen dat Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig had neergeschoten.

Azië

Verschillende organisaties uit Azië wezen op de verdere militarisering van de regio. De All India Peace & Solidarity Organization (AIPSO) ziet een NAVO-achtige samenwerking ontstaan tussen de VS, Japan & Zuid-Korea, die de 'pivot naar Azië' stap voor stap uitvoert. Daarnaast is er ook op het Indische subcontinent zelf een toename van religieus Hindu-extremisme dat regelmatig gewelddadige vormen aanneemt. In buurland Bangladesh is het dan weer het moslimfundamentalisme dat hand over hand toeneemt, stelt de Bangladesh Peace Council.

De Japan Peace Committee maakte duidelijk dat de VS nog lang niet van plan is haar troepen uit het land terug te trekken. Het tegenovergestelde is waar: de VS breidt haar aanwezigheid in Japan, meer bepaald op het eiland Okinawa, verder uit. Zo zijn er maar liefst 131 Amerikaanse militaire installaties in Japan, die samen 1.024 km² omvatten, met om en bij de 50.000 troepen.

Maar hier blijft het niet bij. De verschuiving van militaire capaciteit door de VS naar Zuid-Oost Azië om de omsingeling van China verder uit te breiden heeft ook effecten in Australië. Het Australisch vredescomité maakte duidelijk dat de voorbereidingen voor een nieuwe Amerikaanse basis in het Autralische binnenland worden afgerond.

Europa

De verschillende vertegenwoordigers uit Europa konden natuurliik niet om de grote NAVO oefeningen "Trident Juncture 2015" heen. De Portugese Raad voor Vrede en Samenwerking (CPPC) had hier haar handen mee vol. In Griekenland is er dan weer veel te doen over de banden die de regering aanhaalt met Israël. De militaire samenwerking geeft Israël de mogelijkheid om in Griekenland militaire trainingen te organiseren.

Intal maakte duidelijk dat het regeerakkoord dat op 9 oktober 2014 afgesloten werd steeds verder in de praktijk gezet wordt. Dit wil zeggen: het mogelijk maken van de Beligsche deelnames aan de European Battle Group, het promoten van militaire oplossingen via de NAVO ten koste van diplomatieke oplossingen via de VN, de verhoging van het militaire budget – met als kers op de taart de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen – en de militarisering van de maatschappij wat in een stroomversnelling kwam na de aanslagen tegen Charlie Hebdo en onlangs in Parijs.

Lichtpuntjes in de militaire duisternis

Niemand kan ontkennen dat de wereld de laatste jaren steeds meer oorlogen te verwerken kreeg, en dat de risico's voor nog meer gewapend conflict groot zijn. Toch waren er ook een aantal positieve evoluties die de verschillende aanwezigen aanhaalden.

Begin 2014 werd Latijns-Amerika en de Caraïben door de CELAC uitgeroepen tot vredesregio. De verschillende vredesorganisaties in de regio baseren zich hierop om de vrede in de regio te promoten. De vredesbesprekingen die tussen de Colombiaanse regering en het FARC in Havana worden gehouden, stellen dit gegeven op proef.

De 'Movimiento Cubano Por La Paz Y La Soberanía de los Pueblos' (MovPaz) was dan weer zeer tevreden over de terugkeer van de Cuban 5. Dit sterkt hen om de bevolking te blijven mobiliseren om ook de Amerikaanse basis in Guantanamo uiteindelijk te doen sluiten.

In Japan is er een groeide mobilisatie tegen de aanwezigheid van de VS-basissen in het land. In juli 2015 kwamen er tot 120.000 mensen op straat. (Foto: John W. Traphagan)

De Portugese CPPC slaagde erin om een brede coalitie op te zetten tegen de NAVO-oefeningen in haar land, en in België bereidt de vredesbeweging zich voor op een grote betoging tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen op 24 april 2016.

Tot slot van de meeting werd er ook overeengekomen om de nodige voorbereiding te treffen om een "Yes to Peace, No to NATO" campagne voor te bereiden. Niet alleen is dit van belang voor de WPC-lidorganisaties actief in de 28 NAVO-lidstaten, ook de WPC-leden in de tientallen landen die samenwerken met de NAVO, én de organisaties in de landen die door de NAVO gebombardeerd of bedreigd worden kunnen hier mee aan de slag.

Overigens is intal van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden.

 

In de Cubaanse pers

No votes yet