BBQ Intal Turnhout ten voordele van Vriendschap zonder Grenzen

34° en een BBQ. Even kunnen we doen alsof we ons in een tropisch land bevinden. Daar waar ook de meeste vluchtelingen vandaan komen...

hier in België worden de tropen door velen geassocieerd met zon, zee, strand. De realiteit is een andere zaak. Boeren over de hele wereld zien hun oogsten mislukken, jaar na jaar, het land dat ze ooit begonnen te verbouwen, is niet meer geschikt om aan landbouw te doen. Als ze niet van de honger willen omkomen, blijft hen niets anders dan hun heil elders te gaan zoeken. In sommige gebieden is het water zo schaars geworden, dat er gestreden wordt om de enkele overblijvende bronnen. Op andere plaatsen vegen stormen en overstromingen hele gemeenschappen van de kaart. Al deze mensen moeten ergens anders hun leven opnieuw gaan opbouwen; het zijn klimaatvluchtelingen. Samen met oorlogsslachtoffers en mensen die na jarenlange uitbuiting er genoeg van hebben en vertrekken, ontstaat een stroom van ontheemden en vluchtelingen. Maar een klein deel ervan zal hier in België aankomen en asiel aanvragen. Een nog kleiner deel zal een verblijfsvergunning krijgen na jarenlang wachten en van de ene plek naar de andere gestuurd te worden. Sommigen verdwijnen in de illegaliteit.

Vriendschap zonder Grenzen, samen met andere organisaties, werkt niet enkel rond de directe zorg (onderdak en voedsel), maar kijkt ook breder. Om het dagelijkse overleven te overstijgen, moet een mens ook de kans krijgen zich eens te ontspannen. Daarom zamelt Vriendschap zonder Grenzen momenteel geld in om vluchtelingen naar Manifiesta te laten gaan.

Intal Turnhout zamelde 150 Euro in tijdens de BBQ en kan daarmee 10 mensen en hun kinderen naar het festival in Bredene laten gaan. Bedankt voor uw bijdrage!

No votes yet