Le blog de Danny C

Le Congo, pas à pas

Le gouvernement se lance dans la « Révolution de la modernité ». Un des piliers sera bien sûr la production de l’énergie. Sans énergie, pas d’industrie, pas de modernité.
Pendant que d’autres pays en développement ont plus que triplé leur consommation en énergie depuis les années ‘60, la consommation en énergie en RDC a baissé de 40 % depuis la prise de pouvoir de Mobutu en 1965. Mais cela commence à bouger.

La RD Congo : pas à pas, novembre 2013

La RDC est-elle en train de se moderniser ? Peut-on déjà parler de progrès social et d’une politique de développement souverain ?
Comme toujours, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Sauf que dans les médias, on ne nous montre que le verre à moitié vide. Mais mêmes les plus critiques ne peuvent que constater les faits.
En voici quelques uns :

Qui est vraiment Etienne Tshisekedi?

Vous trouverez ci-dessous un long mais documenté article sur la vie et les oeuvres de M. Tshisekedi.
A la lumière de toute l'agitation qu'il a fait pendant les élections en se présentant comme champion de la démocratie, il est bon de se renseigner sur la vraie histoire de ce monsieur.

Qui est vraiment Etienne TSHISEKEDI ?

Par MBOKOKO Bolaseke Bo Ngeli Ombaka Ekopembwa, professeur d’université à Paris

De hysterie voorbij: wat met Libië?

Als de Navo bombardeert, slaan in onze pers de oorlogstrommen. Het is moeilijk het hoofd koel te houden in het mediaoffensief, dat ons bedwelmt met in-real-time berichten over de eindoverwinning die in zicht is. Nog niet helemaal, maar alleszins voor binnenkort.
Voor wie - zoals ik - een beetje de weg kwijt raakt tussen al die bomen, kan ik enkel aanraden om ons dossier over Afghanistan nog eens door te nemen.

Jerusalem: de mechanismen van Apartheid

 

Durban, een dubbelzinnige balans

De Durban Review Conference in Geneve is voorbij, de resoluties gestemd. Twee dagen ervoor had de “Israel Review Conference” zijn eindbesluiten bekend gemaakt.

Durban II: een schaakbord met vele stukken

 

Boycot racisme of boycot anti-racisme?

 

Opgelet! 6500 bommenleggers en verkrachters in België

Nadat we op 7 oktober de eerste 6500 handtekeningen tegen het sturen van 4 Belgische F-16 zijn gaan afgeven aan het kabinet van minister van defensie De Crem, was het wachten op zijn antwoord.(actie)
Maar nu weten we het. Hij maakt dit duidelijk in de kamercommissie defensie van 5 november in een antwoord aan kamerlid Van Der Maelen.
'Het parool dat u aanhoudt, is onredelijk en getuigt van weinig respect tegenover de Belgische militairen die in Afghanistan zijn' stelde De Crem.

De dans der cijfers

Het toeval speelt soms mee om iets duidelijk te maken.
Donderdag 6 november op pagina 17 van De Morgen:
Een halve bladzijde: "Regeringen schenken Dexia en Fortis stevige staatsgaranties. 240 MILJOEN EURO VOOR DE BANKEN"
En onderaan dezelfde pagina een kortje: "200.000 euro Vlaamse noodhulp voor Congo".
Zoals je weet zijn er in het oosten van Congo naar schatting 2 miljoen mensen ontheemd. De bevolking wordt bedreigd met hongersnood en cholera.

Syndiquer le contenu