Gewauwel, geneuzel, gezwets en gebazel

Op een vrije avond neem ik soms de kranten (De Standaard) van de voorbije 10 of 14 dagen nog eens door. Ik lees dan bij wat te lang of te zwaar was voor het vluchtige doorbladerritueel tijdens het ontbijt. Van de stapel die ik vandaag heb doorworsteld en tot oud papier heb veroordeeld, bleven me vooral twee artikels bij over - alweer - Palestina.
Het ene is een interview met Ezzeldeen Abu al-Aish. De naam zegt je misschien niets, tot ik erbij vertel dat het de Palestijnse gynaecoloog is die op de voorlaatste dag van de Gaza-oorlog zijn drie dochters verloor bij een Israëlische aanval. De man werkte ook deeltijds in een ziekenhuis in Tel Aviv, sprak vloeiend Hebreeuws, had veel joodse vienden. "Waarschijnlijk het enige moment waarop het Israëlische publiek enige voeling kreeg met de tragedie in Gaza", schrijft de journalist.

Ezzeldeen Abu al-Aish was vorige week in België, en kreeg er onder andere het ereburgerschap van de Naamse gemeente Viroinval, wereldberoemd in België sinds ze ook de eerste gemeente was die de campagne 'Israël koloniseert - Dexia financiert' onderschreef.

Ook de moeite: de wijze woorden van Dries Van Agt, oud-premier van Nederland. Blijkbaar gaat hij Gretta Duisenberg, de weduwe van de oud-voorzitter van de Europese Bank Wim Duisenberg, achterna qua Palestina-activisme. (Intal organiseerde in 2002 met Gretta Duisenberg een missie naar Palestina, en ze nam met ons ook deel aan de wake 'Van de Tigris tot de Schelde' tegen de Irak-oorlog, in 2003.)

"Praat met Hamas", staat uitdagend boven het interview, en "het is dus niet waar dat Hamas het bestand heeft geschonden. Israël was de aanstichter van het kwaad." Van Agt gaat in detail door op het "praten met Hamas": "Het Westen eist dat Hamas daarvoor eerst aan drie eisen voldoet. 'Gij zult Israël erkennen. Gij zult wapengeweld afzweren. Gij zult alle gesloten akkoorden, ook met de PLO en Fatah, bevestigen.
Drie dwaze en onrechtvaardige eisen. Hamas zegt terecht: welk Israël moeten wij erkennen? Dat van het verdelingsplan van 1947, met 56 procent van het historische Palestina voor de Israëliërs? Dat van 1967, met bijna tachtig procent voor Israël? Of nog meer? Israël weigert tot vandaag zijn grenzen te markeren. Het werkt alleen maar verder aan uitbreiding naar het oosten." En "waarom moet alleen de bezette partij afstand doen van geweld, terwijl de bezetter op grote schaal en telkens opnieuw burgers doodt?" En tenslotte: "Israël houdt zich zelf niet aan de akkoorden die Hamas moet onderschrijven. Daar staat ook in dat geen nieuwe nederzettingen mogen worden gebouwd, en dat gebeurt tot vandaag."

Van Agt heeft ook een Hollandse mening over de tweestatenoplossing: "Ofwel aanvaard je de verdere bantoestanisering van de Palestijnse gebieden, of de zogenaamde een-staatoplossing: we leven toch allemaal in het historische Palestina, laten we die grenzen nu maar opheffen. Het land is al zozeer versnipperd dat er geen levensvatbare Palestijnse staat meer van te maken is. Daarom is al het gepraat over een tweestatenoplossing gewauwel, geneuzel, gezwets en gebazel."

Average: 4 (1 vote)