Campagnes

 • België moet een einde maken aan de wapenhandel met Israël. Ondanks de debatten die hierrond gevoerd worden sinds eind 2009 en ondanks de reglementering die gestemd werd om een einde te stellen aan de wapenhandel met bepaalde landen waaronder Israël, gaat België verder met zijn handel in wapens en beveiligingsmateriaal met Israël. Wij ijveren voor een militair embargo om hier een halt toe te roepen. Teken zeker de online petitie!

 • No al TLC (design: campagne TLC intal, Fabian Muñoz, 2011)

  Vrijhandelsakkoorden zijn vaak nadelig voor ontwikkelingslanden omdat deze een minder sterke onderhandelingspositie hebben. De belangen van multinationals wegen zwaar door. Deze akkoorden wurgen niet enkel de lokale economie, maar creëren nog meer ongelijkheid. Hetzelfde geldt voor het akkoord dat wordt afgesloten tussen de EU en Colombia en Peru (TLC). Daarenboven zijn veel multinationals in Latijns-Amerika regelmatig betrokken bij conflicten.

 • De DR Congo is opnieuw in een oorlog gedompeld met alle gruwelijke gevolgen voor de bevolking : 750.000 ontheemden, een verdeeld land dat de kans om zich her op te bouwen ontnomen wordt.

 • Onder druk van industriële lobby's promoot de Europese Unie een gedereguleerde markt en sluit ze vrijhandelsakkoorden af met andere landen ten voordele van Europese multinationals. Dankzij deze akkoorden kunnen ze zich gemakkelijker vestigen in landen in het Zuiden en daar ze plunderen en vernietigen het milieu en dat leidt onder andere tot klimaatverandering. Om de planeet te redden, moeten we de multinationals stoppen!

 • Stop The Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties, waar ook intal actief deel van uitmaakt. Door informatieverspreiding en actie vragen we aandacht voor de repressie van gelijkaardige organisaties in het Zuiden.

 • Met deze campagne willen we burgers informeren over het fenomeen van criminalisering van sociale bewegingen. We willen eveneens onze politici aanspreken over deze realiteit en de context waarin een vrijhandelsakkoord nu wordt afgesloten tussen de Europese Unie en Colombia: dit akkoord zal nog meer druk zetten op het milieu, sociale conflicten en mensenrechtenschendingen in de hand werken.

 • G4S doet bij iedereen wel een belletje rinkelen. Ze verzorgen heel wat bewakings- en beveiligingsopdrachten voor private bedrijven en publieke overheden (o.a. beveiliging van scholen, musea, ...). Je kent ze vast en zeker van de parkeerboetes en de geldtransporten.

 • We eisen van Dexia NV het stopzetten van de illegale financiering van de Israëlische kolonisatie van de Bezette Palestijnse Gebieden. Daarnaast eisen we dat de aandeelhouders van Dexia NV, waaronder de Belgische autoriteiten, de nodige maatregelen treffen om een einde te stellen aan deze illegale situatie.

 • Deze campagne werd afgesloten.

  Ministers en Kamerleden,
  België is in oorlog in Libië en u bent verantwoordelijk

  Geachte Ministers De Crem en Vanackere
  Geachte Kamerleden,

  wij eisen dat de Belgische deelname aan de Navo-aanval op Libië onmiddellijk stopt. De Belgische F-16's moeten meteen huiswaarts keren.

 • Deze campagne werd afgesloten.

  Van 18 tot 25 augustus was een medische onderzoeksmissie van Geneeskunde voor de Derde Wereld in Libanon. Artsen en Libanese burgers confronteerden hen met de gevolgen van het massaal gebruik van clusterbommen door het Israëlisch leger, in bevolkt gebied.

Inhoud syndiceren